Erfaringer fra StimuLab-prosjektene

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Les om erfaringene fra gjennomførte prosjekter, som var med i ordningen fra 2016 og 2017.