Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Trondheim kommune: Mann om bord – samskaping i overgangen fra ung til voksen

Prosjektet skal utforske hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor. Overordnet mål er å forebygge utenforskap, nedsatt livskvalitet og bidra til å bygge robuste familier.

Virksomheter: Trondheim kommune, NAV Falkenborg, NAV Lerkendal og Kirkens Bymisjon.

Leverandør: Rambøll, Comte Bureau og Tante Randi

Behovet som skal dekkes

Menn topper en rekke negative statistikker som for eksempel voldsutøvelse, selvmord og utenforskap. Menn opplever også ofte større utfordringer i forbindelse med samlivsbrudd og arbeidsledighet enn kvinner. Utfordringen er at mange menn i sårbare livsfaser sliter og at tjenesteapparatet, så vel som frivilligheten, ikke blir koblet på før problemene har vokst seg større. Det innebærer redusert livskvalitet for mennene og krever mer ressurser for samfunnet i det lange løp. I sentrum for dette prosjektet står de unge mennene i sårbare livsfaser samt tjenesteapparatet og aktørene rundt som må organisere seg og samarbeide om å møte deres behov.

Man vet at menn som gruppe har høyere terskel for å ta kontakt med helsetjenester og andre offentlige instanser ved livsutfordringer. Rapporter fra Trondheim kommunes lavterskeltilbud for psykisk helse de siste årene, viser at menn utgjør i underkant av 1/3 av dem som benytter seg av tilbudet.

Om prosjektet

Prosjektet skal utvikle tjenestene slik at de oppleves mer sammenhengende og tilpasset menns individuelle behov gjennom systemisk innovasjon. Ambisjonen er at menn som sliter i overgangen fra ung til voksen har en enkel vei inn i systemet, og at systemet kan tilby et helhetlig og sømløst tjenestetilbud.

Prosjektet er pågående, og avsluttes våren 2023.

Følg med på prosjektet sine hjemmesider