Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab UiT – Norges Arktiske Universitet, Universitetsbiblioteket: Sømløs service fra førstelinjen: Universitetsbiblioteket der brukeren trenger det

Universitetsbibliotekene har digitale og fysiske tjenester. Prosjektet skal utforske hvordan det nye tjenestetilbudet hos universitetsbibliotekene skal innrettes.

Virksomheter: UiT – Norges Arktiske Universitet, Universitetsbiblioteket, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetsbiblioteket og Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket

Leverandør: Netlife og Nudgelab

Behovet som skal dekkes

Pandemien satte fart på utviklingen av det hybride tjenestetilbudet både hos folke- og universitetsbibliotekene. Universitetsbibliotekene opplever nå en utfordring i å imøtekomme de nye brukermønstrene etter pandemien, hvor både studenter, forskere og andre brukere er mindre fysisk til stede på biblioteket og har behov for flere digitale tjenester. I tillegg opplever man etter pandemien en økende gruppe av distansestudenter, som har behov for tjenester når de ikke oppholder seg på studiestedet sitt.

Universitetsbibliotekenes brukergrupper har varierende behov, ulik geografisk tilknytning og kjennskap til tjenestetilbud. I tillegg er mange kontaktflater og forskjellige typer programvare i bruk på tvers av institusjonene og internt ved samme institusjon.

Om prosjektet

Universitetsbibliotekene hos Norges Arktiske Universitet-UiT, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo skal sammen tenke nytt på servicetilbud og førstelinjetjenester i en ny hybrid hverdag. Man ønsker at det skal være lettere å nå universitetsbibliotekenes tjenester og forenkle kontaktflatene man har til brukerne. Det er ønskelig å tenke nytt og innovativt rundt å lage en helhetlig tjenesteopplevelse med brukerbehov i sentrum, på tvers av alle virksomhetene.

Prosjektet pågår.