Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Blakstad sykehus: Trygg stafett – Redusere brudd behandling i akutt psykisk helsevern.

Prosjektet skal tenke nytt om roller og tjenester innen psykisk helse og rus, med utgangspunkt i pasientens behov

Virksomhet: Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) ved Blakstad sykehus

Leverandør: EGGS

Behovet som skal dekkes

Blakstad sykehus tilbyr pasientbehandling innen psykisk helse og rus for personer bosatt i hele Vestre Vikens sykehusområde. Sykehuset har utfordringer knyttet til pasientenes opplevelse av brudd i behandling, ulike faglige tilnærminger og at de må gi samme informasjon flere ganger til sykehuset. Samtidig er veien inn i helsetjenesten for mange av pasientene både ukjent og preget av tabuer og skam.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å re-designe Blakstad sykehus sine tjenester for å realisere pasientens helsetjeneste innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tjenestene skal baseres på brukermedvirkning, og hva som er viktig for pasientene og deres pårørende, dvs. «Pasientens helsetjeneste» - en helsetjeneste som utformes basert på pasientenes behov.

Prosjektet er pågående.

Prosjektleder forteller om prosjektet

Hør prosjektleder Monika Fundingsrud og Marit Opsahl, avdelingssjef Akuttavdelingen på Blakstad sykehus, prosjektet Trygg stafett.