Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal tenke nytt om roller og tjenester innen psykisk helse og rus, med utgangspunkt i pasientens behov

Virksomhet: Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) ved Blakstad sykehus

Leverandør: EGGS

Behovet som skal dekkes

Blakstad sykehus tilbyr pasientbehandling innen psykisk helse og rus for personer bosatt i hele Vestre Vikens sykehusområde. Sykehuset har utfordringer knyttet til pasientenes opplevelse av brudd i behandling, ulike faglige tilnærminger og at de må gi samme informasjon flere ganger til sykehuset. Samtidig er veien inn i helsetjenesten for mange av pasientene både ukjent og preget av tabuer og skam.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å re-designe Blakstad sykehus sine tjenester for å realisere pasientens helsetjeneste innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tjenestene skal baseres på brukermedvirkning, og hva som er viktig for pasientene og deres pårørende, dvs. «Pasientens helsetjeneste» - en helsetjeneste som utformes basert på pasientenes behov.

Intervju med Sykehusoverlege Magnus Karlsen og prosjektleder Monika Fundingsrud fra Blakstad sykehus

Prosjektleder forteller om prosjektet

Hør prosjektleder Monika Fundingsrud og Marit Opsahl, avdelingssjef Akuttavdelingen på Blakstad sykehus, prosjektet Trygg stafett.