Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal utforske hvordan man kan få brukerne til å reagere etter man har mottatt et værrelatert farevarsel.

Virksomheter: Meteorologisk institutt (MET), NRK og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Leverandør: Halogen, Knowit og Agenda Kaupang

Prosjektet har overføringsverdi for livshendelsene Starte og drive en bedrift og Ny i Norge.

Behovet som skal dekkes

Det sendes ut flere tusen farevarsler i året. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utsteder naturfarevarsler for flom- og skred, mens Meteorologisk institutt (MET) varsler farlig vær. NRK presenterer farevarsel fra MET og NVE på Yr, på TV og radio.

Aktører innen beredskap, forsikring, bedrifter, media og “folk flest” gir tilbakemelding om at (for) mange farevarsler kan gjøre det vanskelig å følge med, skjønne når de bør foreta seg noe og omsette denne kunnskapen til handling. Enkelte brukere opplever det som mye informasjon, eller at informasjonen ikke er relevant for dem. Det kan være fordi varslene ikke treffer geografisk, eller at de ikke treffer situasjonen den enkelte står i.

Om prosjektet

MET ønsker i samarbeid med NRK og NVE å se på brukerreisen etter at de ulike brukergruppene er blitt klar over en værrelatert risiko eller mulighet. Det hjelper lite å vite om fare hvis det er uklart hva og når noe bør gjøres. Det viktigste målet for prosjektet er å skape bedre og mer effektiv håndtering av varsler om naturfare, og på denne måten bidra til utnyttelse av ressurser i lokalsamfunnet og økt sikkerhet for innbyggerne når været blir farlig.