Hopp til hovedinnhold

Bodø kommune skal jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere.

Virksomheter: Bodø kommune, Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet

Leverandør: Asplan Viak og Comte Bureau

Prosjektperiode: 2020-2022 (forsinket på grunn av koronapandemien)

Behovet som skal dekkes

Bodø kommune skal i samarbeid med Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet, jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere. Dette er en aktuell og viktig tematikk, som krever nye metoder og arbeidsmåter. Behovet for å utvikle en arena for medvirkning og samskapning har stor aktualitet, i og med at Bodø kommune står overfor betydelige endringer. Utviklingen av ny by som innebærer ny flyplass og etablering av en helt ny bydel på størrelse med det Bodø er i dag, vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen i mange tiår fremover. For å ha best mulig kunnskap, og være best mulig rustet til å ta treffsikre valg, er innbyggerinvolvering viktig. Det er behov for å forbedre eller endre våre tradisjonelle måter å sikre et godt og levende demokrati.

Om prosjektet

Prosjektets mål var å finne gode tilnærminger til hvordan man konkret kan jobbe med samskaping for å nå kommunens mål og ambisjoner.

Resultater

Prosjektet har utforsket og identifisert barrierer på system- og brukernivå for samskaping, samt søkt en forståelse for hemmere og fremmere i Bodø kommune for å kunne praktisere samskaping.

Resultatet er et verktøyet med en praktisk veileder for samskaping, slik at man kan løse komplekse problemstillinger, med utgangspunkt i behovene til menneskene som står nærmest behovene. Det er utviklet prinsipper for samskaping i Bodø kommune, slik at man kan samskape om oppgaveløsing. Veilederen beskriver hvordan man skal gå frem for å løse komplekse problemstillinger, med utgangspunkt i behovene til menneskene som står nærmest utfordringene man ønsker å løse.

Overordnede punkter i veilederen for samskaping:

  • Definere rammer og muligheter – sørge for at man løser riktig problem

  • Innsikt i aktørenes behov – metoder for brukerintervjuer og arbeidsverksted

  • Arbeidsverksted – samle en gruppe mennesker for å jobbe med viktige problemstillinger eller utvikle nye løsninger innenfor en satt tidsramme

  • Oppsummering og analyse av det man har lært – ta videre behovene man har avdekket. Jobbe frem testbare ideer

  • Utvikle og teste løsninger sammen – hvordan teste ideer og lage prototyper