Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Bodø kommune: Samskaping sammen

Bodø kommune skal jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere.

Virksomheter: Bodø kommune, Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet

Leverandør: Asplan Viak og Comte Bureau

Behovet som skal dekkes

Bodø kommune skal i samarbeid med Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet, jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere. Dette er en aktuell og viktig tematikk, som krever nye metoder og arbeidsmåter. Behovet for å utvikle en arena for medvirkning og samskapning har stor aktualitet, i og med at Bodø kommune står overfor betydelige endringer. Utviklingen av ny by som innebærer ny flyplass og etablering av en helt ny bydel på størrelse med det Bodø er i dag, vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen i mange tiår fremover. For å ha best mulig kunnskap, og være best mulig rustet til å ta treffsikre valg, er innbyggerinvolvering viktig. Det er behov for å forbedre eller endre våre tradisjonelle måter å sikre et godt og levende demokrati.

Om prosjektet

Prosjektet startet i 2021, og avsluttes i begynnelsen av 2022.