Hopp til hovedinnhold

Arbeidsinnvandrere møter et komplekst byråkrati og lite koordinerte tjenester. Prosjektet ønsker å bidra til at det skal bli enklere å være ny i Nordland.

Virksomheter: Nordland fylkeskommune, Bodøkommune, Gildeskål kommune, Herøy Kommune, Rana Utvikling (Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat) og Nord universitet.

Leverandør: Designit og Menon Economics

Prosjektet inngår og har overføringsverdi for livshendelsen Ny i Norge

Om behovet

Arbeids- og familieinnvandrede utgjør mer enn halvparten av alle innvandrere i Nordland. De mangler gode, brukerorienterte mottaks- og integreringstjenester. Arbeids- og familieinnvandrede møter et komplekst byråkrati med et mangelfullt, fragmentert og forvirrende tjenestetilbud på tvers av veldig mange ulike aktører fra ulike forvaltningsnivå og sektorer. Dette resulterer blant annet i at de blir avhengig av arbeidsgivere som bruker mye tid og ressurser på informasjons- og introduksjonsaktiviteter som å skaffe personnummer, bolig, jobb til partner, konvertering av utdanning, språkopplæring, skole/barnehagetilbud osv.

Regionens tilgang til kraft, areal og næringssammensetning gir landsdelen en unik mulighet til å posisjonere seg for langsiktig vekst og verdiskapning i det grønne skiftet. Samtidig svarer næringslivet i fylket at de har utfordringer med å dekke kompetansebehovet. De er avhengig av utenlandsk arbeidskraft og et brukerorientert og helhetlig mottakssystem for arbeidsinnvandrere, deres partnere og familier for å sikre at flere kommer til regionen og ønsker å bli værende.

Om prosjektet

Prosjektet har som mål at arbeidsinnvandrere og familieinnvandrede skal møte et mer helhetlig regionalt mottaksapparat med velkoordinerte, tilpassede og informative tjenester som legger grunnlaget for en høyere deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig skal det bli enklere for arbeids- og næringsliv å rekruttere fra utlandet. Det skal være tydeligere for alle hvilke tjenester det offentlige har ansvar for å levere, og hva arbeidsgiver har ansvar for.

Prosjektet pågår.