Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Utlendingsdirektoratet: Søknadsprosessen i familieinnvandringssaker

Søknadsprosessen ble oppfattet som uoversiktlig og lite forutsigbar for brukerne. UDI har derfor iverksatt en rekke tiltak.

Involverte aktører: Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet

Leverandør: PwC og Livework

Om prosjektet

Det var behov for å se helhetlig på søknadsprosessen, og sørge for at både søknadsportalen, sjekklistene på udi.no, lenker og informasjon på ambassadenes nettsider, og informasjon som blir gitt i veiledningen, er bedre tilpasset brukernes behov.

Samtidig må det være tydelig hva utlendingsforvaltningen forventer og trenger av dokumenter og opplysninger for å kunne behandle søknaden. Forvaltningen opplever at søknader ved innlevering ikke er fullstendige og brukerne må enten møte opp flere ganger eller søknaden blir avslått fordi den ikke inneholder alle dokumentene forvaltningen trenger for å fatte vedtak i saken.

Dette er ofte unødvendige avslag som fører til klager, flere henvendelser, og nye runder i systemet. Det gir økt ressursbruk både for brukerne og forvaltningen.

Noen iverksatte tiltak

  • ny søknadsløsning på nett
  • felles saksbehandlingstid og forpliktelse i utlendingsforvaltningen
  • behandle familieinnvandringssak parallelt med asylsak
  • tilpasset sjekkliste og gradvis forbedring av digitale flater
  • informasjon om ettårsfristen

Noen identifiserte gevinster

  • bedre ressursutnyttelse hos UDI og UNE med redusert ventetid på vedtak
  • økt livskvalitet for brukere
  • økt brukertilfredshet
  • bedre ressursutnyttelse med redusert ventetid på vedtak
  • økt tillit til utlendingsforvaltningen