Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Skatteetaten: Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester – hvordan lykkes vi?

Prosjektet skal utforske hvordan de kan lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid, når etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter.

Virksomheter: Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene

Leverandør: Rambøll, Halogen, Agenda Kaupang og Holte Consulting

Prosjektet inngår og har overføringsverdi for livshendelsene Starte og drive bedrift og Miste og finne jobb

Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester - hvordan lykkes vi?

Behov som skal dekkes

Å gjennomføre en digital transformasjon er ikke det samme som å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I dag kan det være lett å overse eller velge bort gode ideer og innovative løsningsforslag som medfører transformasjon, fordi vi ikke har gode nok metoder for å håndtere styring og utvikling av tverrsektorielle utfordringer. Vi har derfor behov for å utvikle gode og effektive styringsformer som gjør digital transformasjon mulig.  

Om prosjektet

Stimulab-prosjektet skal utforske nye og andre metoder og modeller for styring og utvikling, som må ivareta hele spennet fra der innovasjonen skjer (gjennom konsepter, løsningsforslag og smidig utvikling), til den overordnede styringen som vedtar endringsforslagene. I tillegg til styring, er modning og eierskap til arbeid, og oppslutning om mål og løsningskonsepter, viktige suksessfaktorer for å lykkes med samhandling og utviklingsarbeid på tvers av sektorer. 

Prosjektet er pågående.