Hopp til hovedinnhold

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vil i prosjektet se på hvordan de kan gi tilpasset og bedre informasjon til enkeltpersonsforetak.

Virksomheter: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

Leverandør: Manyone Oslo, Menon Economics og
Feed

Prosjektet gir verdi i forarbeidet til Skatteetatens innkrevingssatsing, og Brønnøysundregistrenes arbeid med utvikling av veiledere og i livshendelsen "Starte og drive en bedrift".

Behovet som skal dekkes

I dag møter enkeltpersonforetak (ENK) en jungel av informasjon fra både det offentlige og private tjenestetilbydere når de skal starte virksomheten sin. ENK er en av brukergruppene som henvender seg mest til Skatteetaten. Denne gruppen utgjør også rundt 30 % av henvendelsene til Brønnøysundregistrene. Formålet med prosjektet var å utforske utfodringene som finnes for å sikre en god oppstart gjennom skreddersydd informasjon.

Om prosjektet

Prosjektet skal effektivisere driften og samhandlingen hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, ved å gjøre brukerne mer selvhjulpne i drivefasen. De ønsker å utforske hvordan Skatteetaten og Brønnøysundregistrene kan samarbeide om å gi bedre og mer individtilpasset veiledning om plikter og rettigheter når man er i drivefasen.

Innsikt fra tidligere studier og prosjekter i Skatteetaten og Brønnøysundregistrene viser at flere ENK går glipp av viktig informasjon ved oppstart. De forstår ikke sine forpliktelser og rettigheter, eller har vanskeligheter med å tilegne seg denne informasjonen. Informasjonen kan være vanskelig å forstå, inkonsekvent og generisk. De fleste ENK vet ikke når, til hvem eller hvordan de skal henvende seg. I dag avvikles nær 70% av ENK innen 5 år.

Målet til prosjektet er å redusere antall henvendelser om veiledning til innkreving. Prosjektet tar utgangspunkt i brukerne som har størst veiledningsbehov fra Brønnøysundregisteret og Skatteetaten. Prosjektet vil kunne gi verdi i forarbeidet til Skatteetatens innkrevingssatsing, og Brønnøysundregistrenes arbeid med utvikling av veiledere og i livshendelsen "Starte og drive en bedrift".

Hvordan kan vi gjennom rett informasjon, til rett tid og i rett kanal bidra til at det oppleves enklere å drive ENK og at flere overlever? Hvilken informasjon trenger de i oppstarten?

Resultater

Resultatet fra prosjektet ble prototypen Springbrett - en nettside for nyetablerte enkeltpersonforetak. Springbrett gir ENK tilgjengelig og tydelig informasjon samlet på ett sted og er et eksempel på både innhold og en plattform for videre eksperimentering og testing.

Gjennom Springbrett har prosjektet erfart at ENK er mottakelig for offentlig informasjon ved oppstart, men den informasjonen de får i dag er ikke i tråd med deres behov, på et språk de ikke forstår og spredt på et uoversiktlig antall sider. Videre har Springbrett bekreftet at ENK har et betydelig informasjonsbehov i oppstarten - gjerne i form av en “oppstartspakke”.

En randomisert test viser at nyoppstartede ENK som har fått Springbrett svarer signifikant annerledes på spørsmål om økonomi, skatt og mva enn ENK som ikke har vært inne på siden. Når informasjonen er enhetlig, tydelig og tilgjengelig, blir den også forstått.

Springbrett i seg selv utgjør ikke et konsept som skal inkorporeres hos Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene, men representerer en mer brukerorientert måte å kommunisere på.

Jeg likte oppløringspakka fordi den holdt seg til de enkle og vesentlige elementer. Det er jo masse mer sære/spesielle ting som gjelder forskjellige slags virksomheter, men da kan man heller tilegne seg det ved behov tenker jeg. Bra med konsis og innføring.

En randomisert test viser at nyoppstartede ENK som har fått Springbrett svarer signifikant annerledes på spørsmål om økonomi, skatt og mva enn ENK som ikke har vært inne på siden. Når informasjonen er enhetlig, tydelig og tilgjengelig, blir den også forstått.

Springbrett i seg selv utgjør ikke et konsept som skal inkorporeres hos Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene, men representerer en mer brukerorientert måte å kommunisere på.

Gevinster

Virkninger av enklere og mer målrettet informasjon om enklere drift av enkeltpersonforetak forventes først på lengre sikt, og det er krevende å finne en direkte årsakssammenheng fordi det også finnes tilgrensende initiativ som ønsker å gjøre det enklere å drive for enkeltpersonforetak. På kort sikt kan vi forvente noe økt brukertilfredshet blant de brukerne som blir truffet av tiltaket. Det kan også forventes spart ressursbruk/effektivitet ved enklere informasjon. Økt etterlevelse kan forventes på lengre sikt.

Veien videre

Prosjektet koblet på deltakere fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten som er involvert i både Fremtidens Innkreving - Rett fra start og i prosjektet Oppstartsveileder. Det setter begge organisasjonene i stand til å bygge bro og bruke resultatene fra dette prosjektet direkte inn i eksisterende utviklingsprosjekt. Erfaring og læring fra dette prosjektet kan tas ut i linjeorganisasjon i og være utgangspunkt for tverretatlig innholdsstrategi.