Hopp til hovedinnhold

Politidirektoratet skal se på «innbyggerstemmen» i politiets arbeid i Norge. Det er behov for å tenke nytt for å sikre at politiet når ut til ulike grupper av befolkningen, både kulturelt og i praksis.

Virksomhet: Politidirektoratet

Leverandør: PwC

Behovet som skal dekkes

Undersøkelser viser at befolkningen oppfatter politiet som lite tilgjengelig. Gjennom Stimulab-prosjektet Innbyggerstemmen har man sett på hvordan man kan bedre situasjonen. Prosjektet har fokusert på tre ulike situasjoner hvor politiet kan involvere innbyggerne.

  • For det første kan politiet involvere innbyggerne som en «medprodusent» når vi jobber med forebygging, etterforskning, saksbehandling og alt vi gjør til daglig i politiet.
  • For det andre kan politiet involvere innbyggerne som en «medutvikler» når vi forbedrer tjenestene våre, utvikler nye løsninger og jobber med nyskaping i politiet.
  • Og ikke minst, politiet kan involvere innbyggerne som en «medvirker» når vi lager planer, tar beslutninger, utvikler strategier og prioriterer satsninger i politiet. 

Presentasjon av prosjektet på Stimulab-dagen 2022

Om prosjektet

For å levere best mulig på politiets samfunnsoppdrag må de benytte alle de ressurser de har tilgjengelig. En ressurs politiet ikke anvender til det fulle i dag er innbyggerne. Det handler om å la innbyggernes stemme være delaktig i styring, utvikling og daglig drift. Politiet har lært at det allerede er et stort engasjement og det finnes mange gode eksempler på hvordan innbyggere involveres i politiets arbeid. Samtidig er det et forbedringspotensiale i å involvere innbyggeren selv, fremfor alle aktørene rundt, og sikre reell involvering. Det er også et behov for felles bevissthet og forståelse, tilnærming og metode, ansvarsfordeling og kjøreregler som legger til rette for lokale tilpasninger.

Politiets kanalstrategi fastsetter at politiet skal sette innbyggeren i sentrum. Prosjektet har testet ut innbyggerinvolvering sammen med to initiativer, nærmiljøprat i Tønsberg og forebyggenderåd på politiet.no.

Resultater

Prosjektet erfarte at de kan involvere innbyggerne i tre ulike situasjoner:

  • Som del av oppgaveløsningen og daglig drift
  • Når de jobber med forbedringer, utvikling og innovasjon
  • Som ledd i politiets prioritering, styring og beslutningsprosesser

Involvering av brukerne er nå en del av resultattavlene til politidistriktene og særorganene for 2022. Gjennom prosjektet er det blitt lagt noen enkle verktøy for å komme i gang med innbyggerinnvolvering.

Veien videre

Politiet går fra å være et prosjekt til et arbeid som skal skape varig endring i politiet. I 2022 har man planlagt å identifisere og frigjøre ressurser som skal drive arbeidet med innbyggerinnvolvering videre.