Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Digitale Helgeland: MinØk – Min økonomi i kommunen

Prosjektet skal se på kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå, og har en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer

Virksomhet: Digitale Helgeland

Leverandør: Comte Bureau

Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Behovet som skal dekkes

Innbyggere som sliter økonomisk, er ofte ikke klar over sine plikter og rettigheter. Det er utfordrende å finne informasjon om hvilke frister det er viktig å ivareta, eller hvilken hjelp man kan få fra kommunen for å komme seg ut av et økonomisk problem. Dagens system utnytter ikke den oversikt som kommunen har tilgang til i egne data. Det påfører brukerne store belastninger, og kan påvirke deres motivasjon og evne til arbeid og tilbakebetaling negativt over tid.

Om prosjektet

Prosjektet har en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer til kommunen, og forhindre at brukergruppen belastes med krav om å oppgi lik informasjon til etater som burde sitte på det samme informasjonsgrunnlaget. Prosjektet skal også å legge til rette for enkel betjening av eiendomsskatt og kommunale avgifter og undersøke muligheten for automatiserte, tilpassede tjenester basert på tilgjengelige data.

Prosjektet er pågående.

Følg prosjektet og de ulike aktivitetene på prosjektet sine hjemmesider