Hopp til hovedinnhold

Prosjektet har utforsket kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå, og hadde en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer

Virksomhet: Digitale Helgeland

Leverandør: Comte Bureau og A2

Prosjektperiode: 2021-2023

Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Behovet som skal dekkes

Prosjektets utfordringsbilde er todelt:

  1. Forbedre tjenester for forvaltning av kommunale avgifter (foreldrebetaling, bostøtte, eiendomsskatt og kommunale avgifter).
  2. Tilrettelegge for spredning av den nye digitale løsningen slik at den tas i bruk av 16 kommuner i parallel.

Innbyggere som sliter økonomisk, er ofte ikke klar over sine rettigheter. De vet ikke hva som forventes fra kommunen, hvilke frister som er viktig å ivareta eller hvilken hjelp som finnes for å komme seg ut av et økonomisk problem. I dette prosjektet ønsker vi blant annet å utforske om det vil være mulig å tilby en mer proaktiv tjeneste for kommunal gjeldsforvaltning, slik at folk som sliter økonomisk får det de har krav på uten først og måtte søke selv. Prosjektet hadde som en ambisjon om å komme langt i å få opp og teste prototyper for nye løsninger i løpet av prosjektet.

Prosjektet må fra start organisere og tilrettelegge for en involverende prosess og arbeidsmåte som sikrer eierskap og vilje til implementering hos alle kommunene i samarbeidet. Per i dag har Digitale Helgeland gjennomført prosjekter på tvers av flere kommuner, men det er ikke etablert et tydelig rammeverk for hvordan de 16 kommunene i fellesskap kan jobbe strukturert med innovasjon og spredning av nyskapende løsninger. Dette er en utfordring med stor overføringsverdi til andre deler av distrikts-Norge, og som kan få oppmerksomhet nasjonalt. Prosjektet vil kunne bidra med innsikt og erfaringer til tilgrensede initiativer, slik som for eksempel det statlige programmet "Fremtidens innkreving". Kobling mot KS og andre digitalisering nettverk vil også være en prioritet.

Om prosjektet

Prosjektet har en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer til kommunen, og forhindre at brukergruppen belastes med krav om å oppgi lik informasjon til etater som burde sitte på det samme informasjonsgrunnlaget. Prosjektet ønsket også å legge til rette for enkel betjening av eiendomsskatt og kommunale avgifter og undersøke muligheten for automatiserte, tilpassede tjenester basert på tilgjengelige data. Dette vil kunne bidra til mer effektiv saksbehandling, og sikre at innbyggerne med økonomiske utfordringer får rettigheter de har krav på, uten å måtte søke om det.

Resultat

Prosjektet har utviklet flere delløsninger. Blant disse er “Kravpå.no”, “Riktig informasjon til riktig tid”, “Vennlige SMS-purringer” og “Under Vingen”.

  • Riktig informasjon til riktig tid - Informasjon om relevante rettigheter knyttet til den aktuelle fakturatypen. Og ikke minst: Forenklede fakturaer!
  • Kravpå.no - En portal på tvers av de 16 kommunene som samler alt om økonomiske rettigheter på ett sted.
  • Vennlige SMS-purringer - Påminnelser der kommunen tilbyr støtte og handlingsalternativer og å løse utfordringen sammen med innbyggeren.
  • Under vingen - En “losordning” der innbygger kan komme “under vingen” på en rådgiver fra kommunen - vi trenger ikke enda en portal, men mennesker til å lose folk gjennom et uoversiktlig landskap.

Jeg vil jo at alt skal være riktig og rett, også får jeg ikke til de tingene som jeg tror alle andre har på stell. Jeg synes det er kjempeteit å ikke få det til.

Gjennom prosjektet er det blitt tydelig at behovet strekker seg utover at innbygger har behov for en ny digital løsning som gir bedre oversikt over økonomiske fordringer eller behov for en ren økonomisk veiledning. Det er en gryende erkjennelse av behovet for å forsterke den digitale kompetansen blant innbyggerne. Dette speiler behovet for ikke bare å adressere økonomiske utfordringer, men også å ruste innbyggere for et stadig mer digitalt samfunn.

Jeg skjønner ikke hvor fakturaene kommer. Før kom de i postkassen og da kunne jeg i allefall gå i banken. Nå vet jeg ikke lengre

Anbefalinger

Digitale Helgeland vil anbefale alle kommunene å splitte opp fakturaene i månedlige betalinger for de som ikke har det i dag. Vi vil i tillegg anbefale kommunene å ta i bruk KS fiks melding for å sende ut vennlige SMS påminnelser om å betale forfalte regninger før de havner til inkasso og vurdere å sende ut SMS med tips om tjenester de kan ha krav på. Nettsiden kravpå.no ønsker vi å ferdigstille, men da må vi se på om det bør gjøres samtidig som vi innfører «DigiHjelpen» etter at prosjektet «Digital inkludering Helgeland» er ferdig eller om vi skal lansere den før den tid.

Vi vil også anbefale kommunen å se videre på KS min kommune og de kommunene som har ACOS som nettside leverandør bør vurdere å ta i bruk bookingsystemet som de tilbyr, slik at innbygger kan booke seg tid hos saksbehandler for å få hjelp.

Veien videre

Dette prosjektet har gjort Digitale Helgeland oppmerksom på at det ofte er en sammenheng mellom innbyggere som er, eller er i ferd med å komme, i økonomisk uføre og de som ikke mestrer digitale tjenester. Denne innsikten tar Digitale Helgeland med seg i et nytt fellesprosjekt i regi av Digitale Helgeland som heter “Digital inkludering Helgeland”, der man skal utforske hvordan vi skal hjelpe innbyggere som er digitalt utenfor.

Les mer om prosjektet her: https://digihelgeland.no/snarveier/prosjekt/digital-inkludering-pa-helgeland/