Hopp til hovedinnhold

Gjennom høsten og inn i vinteren har innspillene kommet til regjeringens nye digitaliseringsstrategi som skal lanseres i 2024. Samarbeidsorganet Skate er klare på hvilke tema som er viktigst i årene fremover.

06. desember 2023
Karianne Tung
Digitaliseringsminister Karianne Tung
Foto: Digdir

Digitaliseringsstrategien bør være regjeringens felles virkemiddel for å samle departementene i arbeidet med å sikre fremtidens velferdsstat. For å lykkes er det særlig tre tema Skate mener er viktig:

  • Styring og finansiering som støtter samarbeid

Selv om sektorprinsippet sikrer effektivitet innad i sektorene, er det flere tverrgående behov som går under radaren. Ved å styre ledere i staten på samarbeid, kan digitaliseringsstrategien stimulere til mer samhandling på tvers. Dagens digitaliseringsstrategi har mange gode ambisjoner, men mange av dem har vist seg vanskelig å nå i praksis. For å lykkes må vi løse flokene som hindrer samarbeid, og dyrke de gode erfaringene vi har samlet til nye løsninger for hele sektoren.

  • Tilpasse regelverket til en digitalisert tidsalder

Gode intensjoner om digitalisering støter ofte på hindringer i lover og forskrifter. Disse er gjerne sektorspesifikke. Å overkomme disse hindrene kan være tidkrevende og tungt. Derfor spiller Skate inn at det må etableres bedre rammer og prosesser for regelverksendringer knyttet til digitalisering.

  • Bruke felles infrastruktur på tvers av alle sektorer

Nasjonale fellesløsninger på tvers av og innad i fagsektorene er en forutsetning for å lykkes med omstillingen til et mer digitalt samfunn. Disse løser felles behov i forvaltningen, forenkler utviklingen av offentlige tjenester, er sikre og kan gjenbrukes. Bruk og utvikling av fellesløsninger er effektiv ressursbruk og gir oss tjenester som gir stor verdi tilbake til samfunnet.

I et møte mellom digitaliseringsministeren og Skate ble alle temaene diskutert utdypet. Les hele brevet fra Skate med innspillene her.