Skate-saker

Her ligg referat frå Skate sine møter, høyringsfråsegner og Skate sin erfaringsrapport for 2020. Referata ligg frå 2012 fram til no – frå og med 2017 med saksframlegg.

Lista inneholder 48 oppføringer.