Hopp til hovedinnhold

Forslag til Skate

Skate inviterer alle offentlige virksomheter til å komme med forslag til Skate-saker.

Skate ønsker at alle offentlige virksomheter kan gi innspill/forslag til Skate-saker.

Dette framgår av pkt. 3.7 i Skates kommunikasjonsplan.

Alle virksomheter oppfordres til å sende eventuelle forslag til Skatesekretariatet. Forslagene bør være av strategisk karakter og forankret i Skates mandat.

Skatesekretariatet vil løfte mottatte innspill til Skates arbeidsutvalg. AU vil gi sine anbefalinger om hva som bør vurderes videre.

Kontakt

Skatesekretariatet