Hopp til hovedinnhold

Digital samordning av offentlig sektor Skates erfaringsrapport 2022

I 2022 har topplederorganet Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen) særlig hatt fokus på digitale fellesløsninger, finansiering av digitaliseringen og deling av data og løsninger. Denne rapporten viser hva vi har jobbet med og hvilke råd vi har gitt kommunal- og distriktsministeren og Digitaliseringsdirektoratet gjennom 2022.

Skates arbeid i 2022

I 2022 har vi i Skate blant annet jobbet med felles digital infrastruktur, deling av data, sammenhengende tjenester, eID, nasjonal skyløsning og kunstig intelligens. Les mer om hvilke råd vi har gitt om digitaliseringspolitikken og hva vi har samarbeidet om i 2022.

Skates arbeid i 2022

Skates råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

Gjennom 2022 har vi gitt flere råd knyttet til regjeringens digitaliseringsarbeid. Rådene har stor spennvidde i tema, men er alle direkte eller indirekte knyttet til digitaliseringsstrategien for 2019-2025 «Èn digital offentlig sektor». Her kan du se hvilke råd vi har gitt til kommunal- og distriktsministeren.

Våre råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

Dette er Skate

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter. Se mer om Skate og hvilken vei vi mener offentlig sektor må gå for å skape én digital offentlig sektor.

Dette er Skate

Skate-direktørene

Skate består av direktørene i elleve statlige virksomheter og tre topplederrepresentanter fra kommunesektoren. Se hvem som var Skate-direktører per 31.12.2022.

Skate-direktørene

Vedlegg Skates erfaringsrapport 2022

Her finner du oversikt over hvilke saker vi har behandlet i Skate i 2022 og informasjon om Skates arbeidsutvalg (AU).

Vedlegg