Skate-medlemmer

Skate består av direktørene i elleve statlige virksomheter og tre topplederrepresentanter fra kommunesektoren. Medlemmene blir oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i samråd med KS for kommunerepresentantene. Siste oppnevning gjelder perioden 1.1.2021 – 31.12.2023.

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Sutorius vært direktør i Digitaliseringsdirektoratet siden 2016 og det som tidligere het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Inga Bolstad, Arkivverket - medlem Skate - portrett
Riksarkivar, Arkivverket

Inga Bolstad

Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, medlem Skate
Direktør, Brønnøysundregistrene

Lars Peder Brekk

Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører i Vikna, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og statsråd i landbruks- og matdepartementet i 2008 – 2012. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.
Per-Arne Horne - direktør DiBK
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet

Per-Arne Horne

Per-Arne Horne har vært direktør i DiBK siden 2018. Han jobbet fra 1987 i ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune; inkl. som leder for avdeling for byggeprosjekt. Horne er ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole.
Mariann Hornnes - direktør Direktoratet for e-helse
Direktør, Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes

Hornnes har vært direktør for Direktoratet for e-helse siden juli 2021. Hun har nærmere 30 års erfaring med ledelse og strategisk utvikling av IKT og andre virksomhetskritiske områder i bransjer som IKT og telekom, bil- og forsvarsindustrien, luftfart og helse. Hun har også hatt flere styreverv. Hornnes kjenner helsesektoren fra stillingen som direktør for Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.
Roar Vevelstad - kommunedirektør Halden kommune
Kommunedirektør, Halden kommune

Roar Vevelstad

Vevelstad har vært kommunedirektør/rådmann i Halden kommune siden 2015. Før det var han økonomisjef i kommunen i seks år. Vevelstad er høgskolekandidat fra BI. Vevelstad er også leder av KommIT-rådet i kommunesektoren fra 01.01.2021.
Johnny Welle, kartverkssjef
Kartverkssjef, Kartverket

Johnny Welle

Welle ble direktør i Kartverket i 2020. Han kom da fra stilling som CEO i Entur. Han har tidligere vært direktør i NSB Fellestjenester og i iStone samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Hans Christian Holte portrett
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

Hans Christian Holte

Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Sølve Monica Steffensen - kommunaldirektør Oslo kommune
Kommunaldirektør, Oslo kommune

Sølve Monica Steffensen

Steffensen har vært kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune siden oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Kommunalavdelingen, underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og kst. underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Steffensen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.
Benedicte Bjørnland - politidirektør, Politidirektoratet
Politidirektør, Politidirektoratet

Benedicte Bjørnland

Benedicte Bjørnland tiltrådte som politidirektør i 2019. Hun var tidligere sjef for PST fra 2012. Bjørnland har også vært politimester og visepolitimester i Vestfold politidistrikt, og hun har hatt flere stillinger i Tønsberg politidistrikt og Skien og Porsgrunn tingrett; noen av disse lederstillinger. Før dette arbeidet hun som juridisk konsulent i Prisdirektoratet. Bjørnland er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør, Skatteetaten

Nina Schanke Funnemark

Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Geir Axelsen - administrende direktør, SSB
Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå

Geir Axelsen

Axelsen har vært administrerende direktør i SSB fra 2018. Han kom da fra stilling som assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i NAV. Han har tidligere vært direktør for to ulike enheter i Statoil, statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Axelsen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og har en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government.
Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate
Direktør, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Roar Olsen

Olsen har vært direktør i Sikt siden opprettelsen 1.1.2022. Han kom da fra stilling som direktør i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Olsen har tidligere vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Han var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Olsen er utdannet ved Krigsskolen og ved BI, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.