Hopp til hovedinnhold
28. februar 2023
3 minutter å lese

Skate lanserte nylig sin erfaringsrapport for 2022. I rapporten forteller Skate om viktige saker de har jobbet med og hvilke råd de har gitt til Digdir, kommunal- og distriktsministeren samt andre offentlige virksomheter forrige år.

Nå tenker du kanskje; Hva er Skate? Skate står for «styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen», og er et topplederforum som består av direktørene i 14 statlige og kommunale virksomheter. Digdir leder forumet og har sekretariatet. Blant andre medlemmer kan man finne direktører fra Skatteetaten, Politidirektoratet, Kartverket, NAV, KS og flere. Skate møtes fem ganger i året. To ganger i året møter de også digitaliseringsministeren for å snakke om viktige saker på digitaliseringsfeltet.

Dette jobbet Skate med i 2022

Skate samarbeider om mye på digitaliseringsfeltet, men dette er blant sakene de særlig har tatt for seg i 2022:

Nasjonale digitale fellesløsninger

2022 var preget av usikkerhet knyttet til finansiering av fellesløsningene, og dette var også et tema som opptok Skate. Da det første av de to årlige ministermøtene måtte avlyses, sendte Skate i stedet to brev til statsråden, der det ene handlet om nettopp behovet for en robust finansiering av nasjonale og sektorielle fellesløsninger.

Disse løsningene brukes av praktisk talt alle statlige virksomheter og kommuner. De løser felles behov og gir milliardgevinster både i offentlig forvaltning og privat sektor – og i frivilligheten.

I møtet i desember tok Skate opp hvorfor de digitale fellesløsningene er så viktige og uttrykte bekymring for risikoene hvis fellesløsningene ikke vedlikeholdes.

En robust finansiering av fellesløsningene er blant annet viktig for mindre virksomheter. De har ikke nødvendigvis råd til å utvikle sine egne løsninger og kan bruke fellesløsningene for å levere sine tjenester. Skate oppfordrer derfor regjeringen til en tydelig prioritering av digitale fellesløsninger i budsjettene fremover.

I tillegg tok de opp digitalt utenforskap, en særlig viktig problemstilling som Skate og regjeringen bør samarbeide om fremover. Veldig mange kan av ulike grunner ikke bruke digitale offentlige tjenester. Det er derfor viktig at offentlig sektor ser på hvordan tjenestene våre kan tilrettelegges best mulig for alle innbyggere.

Nasjonale grunndata

Kun én gang-tematikken har, til tross for sitt navn, ikke vært oppe i Skate kun én gang. I 2022 ble saken behandlet to ganger, og det er gode utsikter for at den kommer opp i Skate enda en gang. Noen data i offentlig sektor er så viktige for så mange virksomheter at de bør kalles «nasjonale grunndata».

Disse dataene bør kunne deles på bedre måter mellom offentlige virksomheter, slik at brukerne av offentlige tjenester ikke må gi de samme opplysningene igjen og igjen. Skate mener at det er behov for en systematisk vurdering av hvilke datakilder som skal være felles og autoritative som «nasjonale grunndata», og hvilke krav som skal stiles til de som «eier» disse dataene.

ID-forvaltning og e-ID

Krigen i Ukraina har hatt konsekvenser langt utenfor deres grenser, og flyktningstrømmen har tydeliggjort behovet for en robust ID-forvaltning på tvers av virksomheter. Skate fortsetter å gi sin støtte til Koordineringsorganet for ID-forvaltning (KoID), og mener at KDD må fremme behovet for at bl.a. alle utlendinger med tilstrekkelig tilknytning til Norge får nasjonalt ID-kort, slik at de kan komme i gang med sine liv som nordmenn.

EU-regelverk

Samarbeid mellom offentlige virksomheter vil ikke bli mindre aktuelt med det første, med et veldig fremoverlent EU på digitaliseringsfeltet. I løpet av de neste årene vil en rekke ulike forordninger og direktiver tre i kraft. Blant annet vil det komme nye regler for datadeling gjennom åpne data-direktivet og datastyringsforordningen, det skal etableres sammenhengende tjenester på tvers av landegrenser gjennom Single Digital Gateway-forordningen, og EU etablerer felles dataområder for flere sektorer - først ut er European Health Data Space. Skate følger nøye med på det som skjer innen EU-lovgivningen, og jobber for at implementeringen og samarbeidet på tvers skal gå så knirkefritt som mulig.

Bilde av Sunniva Slotten
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Sunniva Slotten

Forfatter

Bilde av Sunniva Slotten
Sunniva Slotten
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Emne

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
3 + 2 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.