Hopp til hovedinnhold

Én digital offentlig sektor Skates erfaringsrapport 2021

Topplederorganet Skate har i 2021 lagt spesiell vekt på å understøtte digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor. Denne rapporten forteller hva Skate er og har arbeidet med i 2021, og oppsummerer de viktigste rådene vi har til departementene om tverrsektoriell styring og regjeringens digitaliseringsarbeid for øvrig. Skate håper rapporten også kan være interessant å lese for andre.

18. februar 2022

Dette er Skate

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter.

Se filmen «Dette er Skate» og finn ut mer om Skate og hvilken vei Skate mener offentlig sektor må gå for å skape én digital offentlig sektor.

Skate-direktørene

Skate består av direktørene i elleve statlige virksomheter og tre topplederrepresentanter fra kommunesektoren. Medlemmene oppnevnes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i samråd med KS for kommunerepresentantene. Siste oppnevning gjelder perioden 1.1.2021 – 31.12.2023.

Se hvem som var Skate-direktører per 31.12.2021.

Skates arbeid i 2021

Skates arbeid er styrt av Skates mandat. 2021 har vært første hele år der Skate har arbeidet under nytt mandat. Det er en føring i Skates mandat at de årlige erfaringsrapportene fra Skate skal omtale måloppnåelse når det gjelder Skates rolle og mandat.

Les hva Skate har arbeidet med i 2021 og hva Skate mener om sin måloppnåelse.

Råd om tverrsektoriell styring

Å sette brukeren i sentrum og lage gode sammenhengende tjenester er en innovasjonsutfordring for offentlig sektor. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte statlige virksomhet eller kommune. Vi må samarbeide på tvers og departementene har en nøkkelrolle.

Les Skates råd om tverrsektoriell styring

Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

I tillegg til rådene om tverrsektoriell styring har Skate gjennom 2021 gitt flere råd knyttet til regjeringens digitaliseringsarbeid. Rådene har stor spennvidde i tema, men er alle direkte eller indirekte knyttet til digitaliseringsstrategien for offentlig sektor - Én digital offentlig sektor.

Les Skates råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

Vedlegg 1: Dette har Skate behandlet i 2021

Skate har behandlet en rekke saker gjennom 2021 knyttet til både råd til statsråden og departementene, råd til Digitaliseringsdirektoratet og råd til til hverandre som strategisk samarbeidsråd.

Se oversikten over Skates agendaer gjennom 2021

Vedlegg 2: Skates arbeidsutvalg

Skate understøttes av et arbeidsutvalg med representanter fra Skate-virksomhetene. Arbeidsutvalget forbereder arbeidet i Skate og utfører oppgaver Skate har delegert til dem.

Les mer om arbeidet til Skates arbeidsutvalg i 2021