Hopp til hovedinnhold

Digital samordning av offentlig sektor Skates erfaringsrapport 2023

I 2023 har vi i Skate særlig konsentrert oss om arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal lanseres i 2024. Digitalisering er en viktig forutsetning for at offentlig sektor skal kunne løse sine samfunnsoppdrag fremover, og i Skate har vi ansvar for å ha et overordnet blikk på digitaliseringen av offentlig sektor. I den nye strategien trenger vi rammer for å kunne digitalisere bedre sammen, slik at vi kan bruke fellesskapets ressurser på en god måte, jobbe mer effektivt og levere bedre tjenester.

Skates råd og anbefalinger i 2023

I tillegg til å gi innspill til den nye digitaliseringsstrategien har vi hatt en variert agenda for Skates møter. Vi har blant annet behandlet saker om digitalt utenforskap, nasjonale grunndata, kunstig intelligens, rammeverk for finansiering av fellesløsninger, nasjonal sky og sikkerhet i en digitalisert verden.

Skates råd og anbefalinger i 2023

Digitalisering på agendaen

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for at vi fortsatt skal kunne ha en velfungerende velferdsstat fremover. Derfor mener vi i Skate at det er behov for økt offentlig debatt om digitalisering, og den vil vi være med på å skape. I 2023 har vi derfor bidratt til å sette digitalisering på agendaen i flere sammenhenger.

Digitalisering på agendaen

Dette er Skate

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren. Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter.

Dette er Skate

Skate-direktørene

Skate består av direktørene i elleve statlige virksomheter og tre topplederrepresentanter fra kommunesektoren.

Skate-direktørene

Vedlegg

Her finner du oversikt over hvilke saker vi har behandlet i Skate i 2023 og informasjon om Skates arbeidsutvalg (AU).

Vedlegg