Hopp til hovedinnhold

Skates erfaringsrapport for 2023 er lansert. Rapporten tar for seg hovedpunktene i Skates arbeid i året som har gått.

Skates arbeid i 2023

I 2023 har Skate særlig konsentrert seg om arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal lanseres sommeren 2024. Digitalisering er en viktig forutsetning for at offentlig sektor skal kunne løse sine samfunnsoppdrag fremover, og Skate har ansvar for å ha et overordnet blikk på digitaliseringen av offentlig sektor. I den nye strategien trenger vi rammer for å kunne digitalisere bedre sammen, slik at vi kan bruke fellesskapets ressurser på en god måte, jobbe mer effektivt og levere bedre tjenester.

«Store samfunnsutfordringer legger press på velferdsstaten. Ny teknologi skaper nye muligheter for digitalisering og endrer måten vi jobber på. Skate ønsker å gripe disse mulighetene. Vi har et overordnet blikk på digitalisering i offentlig sektor og mener at det skal være en integrert del av forvaltningsutviklingen.»

Å lykkes på tvers av sektorer og nivåer

For å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og nivåer, mener Skate at er det behov for at styring og finansiering tilrettelegger for samarbeid på tvers, vi må ha en velfungerende felles digital infrastruktur og vi trenger regelverk som er tilpasset digitalisering. Får vi til dette har vi gode forutsetninger for å lykkes. Det vil kunne bidra til økt produktivitet i offentlig sektor, som er viktig for en bærekraftig velferdsstat for fremtiden.

Digitalisering på agendaen

I 2023 har Skate jobbet med å få digitalisering på agendaen. Blant annet har Skate arrangert Skates topplederseminar, møtt toppledere fra næringslivet, akademia og frivillig sektor på Skates topplederfrokost, og deltatt med eget arrangement på Arendalsuka. I tillegg har Skate møtt både riksrevisoren og den nye digitaliseringsministeren, Karianne Tung.

Her kan du lese erfaringsrapporten for 2023

Hva er Skate?

Skate består av topplederne i 14 statlige og kommunale virksomheter og er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren. Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter. To viktige perspektiver står i sentrum for Skates arbeid:

  • Et brukerperspektiv som sikrer at brukerne står i sentrum for offentlig digitalisering, og
  • Et helhetsperspektiv som er bredere enn samfunnsoppdraget til den enkelte Skate-virksomhet.

Kontakt

Skatesekretariatet