Hopp til hovedinnhold

I Skates første erfaringsrapport presenteres innledningsvis Skates formål, historie og nye mandat. I hoveddelen av rapporten vurderer Skate egen måloppnåelse i 2020, og oppsummerer råd Skate har gitt til regjeringens digitaliseringsarbeid gjennom året. Skate deler også sine erfaringer og råd fra da Norge stod midt i koronasituasjonen sommeren 2020.

Skates erfaringsrapport 2020 illustrasjon

Bakgrunn

I Skates nye mandat fra april 2020 står det:

«Skate avgir en årlig erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.»

Erfaringsrapportens innhold

 • Dette er Skate
  • Formål, historie, viktige grep fra regjeringen og nytt mandat for Skate

 • Skate-direktørene per 31.12.2020

 • Skates måloppnåelse i 2020

 • Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid
  • Datadrevet økonomi og innovasjon

  • Mer deling av data og mer aktive departement

  • Kompetanse og digitaliseringsvennlig regelverk

  • Fellesløsninger og nye modeller for samstyring

  • Lytte til råd fra Skate og oppdatere handlingsplanen

  • Forvaltningslov, taushetsplikt og økt datadeling

 • Koronasituasjonen - erfaringer og råd fra Skate

 • Vedlegg: Saker på Skates agenda i 2020

 • Vedlegg: Skates arbeidsutvalg (AU)
  • AUs mandat, møter og arbeid i 2020

Les hele erfaringsrapporten