Hopp til hovedinnhold

Skates topplederseminar 2023

Skates andre topplederseminar ble arrangert digitalt 8. februar 2023. Seminaret hadde overskriften «Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum», og spente fra sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum via digitalt utenforskap og nasjonale grunndata til samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå.

Under seminaret var det fokus på ambisjonen om at tjenester skal oppleves som sammenhengende fordrer at vi samarbeider med brukerne, i forvaltningen, med næringslivet og med frivillige organisasjoner. Brukerne skal møte helhetlige tjenester på tvers av forvaltningen.

Innledende samtale om sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Skates topplederseminar 2023 innledende samtale (tekstet).

Samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå

Skates topplederseminar 2023 samarbeid på tvers og over forvaltningsnivåer.

Digitalt utenforskap

Skates topplederseminar 2023 Digitalt utenforskap.

Nasjonale grunndata

Skates topplederseminar 2023 Nasjonale grunndata.