Hopp til hovedinnhold

Innovation@digdir

Å lage sammenhengende tjenester kan kreve kompetanse og nettverk utenfor din egen organisasjon. Fortell oss om din utfordring, kanskje vi kan hjelpe deg å løse den gjennom det operative verkstedet for sammenhengende tjenester og livshendelser.

Dette er innovation@digdir

Innovation@digdir er et nettverk og fellesskap der du stimuleres til idéutvikling og til å ta idéene videre mot løsninger som er klare til implementering. Innovation@digdir er en videreføring av innovation@altinn.

Innovation@digdir er en videreføring av innovation@altinn

Det samlede kompetansemiljøet i nettverket har bred erfaring med å løse utfordringer knyttet til det å lage sammenhengende tjenester.

Dette er typiske områder vi jobber med

Er du opptatt av å skape verdi for innbyggeren? Lurer du på hvilken fellesløsning som kan passe dine behov – eller hvilke kilder til finansiering som kan være aktuelle i ditt prosjekt? Kanskje du lurer på hvordan du kan skape gode samarbeidsmodeller eller hvordan du skal sikre den rette forankringen også utenfor din egen virksomhet? Eller mangler ditt prosjekt den rette brukerinvolveringen for å komme opp med gode brukerhistorier?

Gjennom innsatser som tar utgangspunkt i konkrete behov kan vi hjelpe deg ett steg videre ved å involvere på tvers av vårt eksterne nettverk og vårt interne kompetansemiljø rundt innovasjon, utvikling, jus, informasjonsforvaltning & design.

Eksempler på innsatser: Hackathons, Ideathons, Design Sprinter, Workshops, Pre-Mortem og Framsynsarbeid.

Hvilken verdi gir verkstedet?

Det operative verkstedet er en læringsarena der vi løser konkrete utfordringer i en nøytral, tverrfaglig omgivelse, der man samskaper og får nye perspektiv på gamle utfordringer.

Dette resulterer i raskere realisering og bedre, mer brukerorienterte løsninger til sluttbrukerne.

Personer sitter i grupper ved runde bord. Vinker til kamera.
Deltakere på workshop. Bak fra venstre Helle Astrid Stedøy, Ellen Strålberg og Lena Isaksen. Foran fra venstre Dirk Lammering, Tone Bringedal, Sigrid Grønland Hoel og Kjersti Stenerud Steien. Frode Alne Bolin står mellom bordene, og med på skjerm er Olav Skarsbø og Aud Inger Sviggum.
Foto: Torunn Tveit Gaasemyr

Kontakt

Dirk Stuart Lammering

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 41 14 01

Gull Petra Madelein Nilsson-Andersen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 27 12 33