Hopp til hovedinnhold

Drivkrefter og teknologiske trender mot 2030

Vi har beskrevet drivkrefter og teknologiske trender som påvirker det norske samfunnet mot 2030. Vi har beskrevet både sikre og usikre drivkrefter og trender. Hvilken påvirkning disse vil ha mot 2030 er usikkert. Notatet med drivkraftoversikten ble levert til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som innspill til ny digitaliseringsstrategi, i desember 2023.

Vi har beskrevet drivkrefter og teknologiske trender som påvirker det norske samfunnet mot 2030. Vi har beskrevet både sikre og usikre drivkrefter og trender. Hvilken påvirkning disse vil ha mot 2030 er usikkert. Notatet med drivkraftoversikten ble levert til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som innspill til ny digitaliseringsstrategi, i desember 2023.