Hopp til hovedinnhold

Fremsyn internasjonalt

Strategisk fremsyn tas i bruk for å møte usikkerhet internasjonalt.

EU-kommisjonen har besluttet at strategisk fremsyn skal informere alle vesentlige politiske prosesser. Bruk av ulike fremsynsmetoder, skal gi et bedre bilde av hvilke valg europeiske politikere har, og hvilke konsekvenser valgene får. Hvert år utarbeider kommisjonen en fremsynsrapport. Rapporten fra 2021 går gjennom globale megatrender, og identifiserer ti satsingsområder hvor unionen kan styrke sitt handlingsrom og sin kapasitet.

I land som Singapore, Finland, Canada og Tyskland har strategisk fremsyn en fremtredende plass i styringssystemet. OECD anbefaler alle land å bygge opp kapasiteten innenfor strategisk fremsyn.

OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) har de siste årene satset på å utvikle en modell for forutseende forvaltning (Anticipatory Innovation Governance - AIG).​ Dette innebærer arbeid i Finland, Irland og Latvia på ulike områder. I månedene som kommer vil OPSI igangsette AIG-arbeid i Litauen, Malta, Italia og Swerige for å integrere strategisk fremsyn bedre i politikkutviklingssystemer og risikoassessment.

UNESCO har et globalt Global Futures Literacy Network som et fellesskapav fremtidsforskere, praktikere og støttespillere som blant annet omfatter de 20 UNESCO-chair i fremtidsstudier og fremtidskyndighet.

DANSK Design Centre har utviklet ulike scenario- og fremtidsverktøy som gjør det mulig å bringe grupper sammen for å arbeide eksperimenterende og konkret med å påvirke fremtiden.