Hopp til hovedinnhold

Ordliste

Det er mange ulike ord og uttrykk i arbeidet med fremsyn. Her forklarer vi noen av dem.

Fremtidskyndighet (Futures Literacy): Evnen til å bruke forestillinger om fremtiden til å kaste lys over nåtiden

Anticipatory Innovation: Er organisasjoners evne til å oppfatte, forstå og handle på fremtiden slik den fremstår i nåtiden.

Framsyn/foresight: Et overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøy brukt for å systematisere og utvikle kraftfulle antakelser om framtiden.

Scenarioanalyse: Omfatter datainnsamling, analyse, foredling og konstruksjon av scenarioer, og er en av de mest brukte metodene innenfor strategisk framsyn.

Scenarioer/scenariofortellinger: Troverdige, internt konsistente og utfordrende beskrivelser av mulige framtider.

Drivkrefter: Krefter, som virker i de kontekstuelle omgivelsene. Disse omfatter: politiske, økonomiske, teknologiske, legale, miljømessige og sosiale krefter.

Sikre drivkrefter: Drivkrefter som har stor påvirkning, er relativt sikre og der utfallet går i én retning.

Usikre drivkrefter: Drivkrefter som har stor påvirkning, men der utviklingen framover kan gå i ulike retninger.

Aksekors: Rammeverk for scenarioene basert på to eller tre usikre drivkrefter.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69