Hopp til hovedinnhold

Dette kan vi bidra med i ditt fremsynsarbeid

Jobber du med sammenhengende tjenester, innovasjon eller strategisk organisasjonsendring, kan fremsyn være et godt verktøy. Vi bidrar gjerne med rådgivning om bruk av fremsyn, tilpasset din situasjon og dine behov.

En person holder presentasjon foran to personer som lytter
  1. Foredrag: Lær av fremtiden

Book oss til et inspirasjonsforedrag hvor du inviteres til å besøke fremtiden. Foredraget kan være en del av en konferanse eller et eget arrangement. Det kan være et referansepunkt for fremtidsdiskusjoner i din organisasjon – eller et første skritt for å forstå hvordan fremsyn kan skape verdi for deg.

  1. Verksted: Ta på fremtiden

Bruk en halv eller en hel dag for å få erfaring og ny kunnskap om fremtiden. Vi vil ta dere gjennom relevante øvelser og bringe dere videre i prosessen.

  1. Få råd i fremsynsarbeidet

Få innspill til hvordan du kan komme i gang med fremsyn, og råd underveis i prosessen. Vi kan delta i styrings- eller referansegrupper – eller delta i fremsynsarbeidet med vår kunnskap om digitalisering og innovasjon i offentlig sektor.

Å se fremover er en praksis som fremmer innovasjon. OECD argumenterer for at de som vil lykkes med innovasjon i offentlig sektor klarer å se for seg og handle utfra diskusjoner og vurderinger om fremtiden. Å utvide hvorfor og hvordan man forstår fremtiden gir flere valg. Åpenhet og bredt samarbeid er avgjørende for gode fremsynsprosesser.

Vi håper på stor interesse for fremsynsarbeid, men må selvsagt ta forbehold om kapasitet. Pr. i dag prioriteres særlig arbeid som støtter opp om utvikling av sammenhengende tjenester.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69