Hopp til hovudinnhald

Dette er fremsyn: Utforske fremtiden og handle nå

Fremsyn hjelper oss til å være bedre rustet for fremtiden, selv om utviklingen tar uventede retninger. Vi må utvikle politikk, strategi, løsninger og tjenester som tar hensyn til fremtiden. Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden.

Fremsyn hjelper oss til å være bedre rustet for fremtiden, selv om utviklingen tar uventede retninger. Vi må utvikle politikk, strategi, løsninger og tjenester som tar hensyn til fremtiden. Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden.