Hopp til hovedinnhold

Drivkraftanalyse

En drivkraftsanalyse tar for seg de viktigste utviklingstrekkene eller trendene som vil påvirke din virksomhet.

To personer setter gule lapper på tavle, to personer ser på.

  Fremsynsarbeid starter ofte med å kartlegge drivkrefter for endring. Drivkrefter er utviklingstrekk eller trender i samfunnet som påvirker oss i stor grad, og er utenfor vår kontroll. Eksempler er FNs bærekraftsmål, politisk polarisering, økte forventninger fra innbyggerne eller akselerert digitalisering.

  Slik gjennomfører du en drivkraftanalyse

  • Start planleggingen og etablere en arbeidsgruppe
  • Gjør datainnsamling og gjennomgå ulike utredninger, omverdensanalyser og scenarioanalyser
  • Finn interne og eksterne personer som kan delta i fremsynsintervju, for å sikre ulike perspektiver.
  • Sammenstill informasjon til beskrivelse av drivkrefter

  En analyse av drivkrefter kan også ta form av en omverdensanalyse. En omverdensanalyse tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke et område eller en virksomhet, og analyserer hvilke konsekvenser disse kan få.

  Dette er målet med metoden

  En drivkraftanalyse gjør at du er oppdatert på samfunnsutviklingen, slik at du kan møte behovene og gripe muligheten som kommer. Gjennom å bli kjent med drivkreftene flyttes blikket fra deg selv og din organisasjon, til å se på omgivelsene og samfunnet. Det blir også mulig å se lenger frem, utover dagen i dag, og se dagens muligheter fra et fremtidsperspektiv. Målet er ikke å spå fremtiden, men forstå i hvilke retninger drivkreftene kan føre oss.

  Når passer det å benytte metoden?

  En drivkraftsanalyse er ofte starten på ulike typer fremsynsarbeid.

  Det er drivkreftene og den gjensidige påvirkningen mellom dem som påvirker samfunnsutviklingen. Gjennom å vurdere ulike kombinasjoner og utfall kan beskrive alternative fremtidige utviklingsretninger – scenarioer. Den kan også være en del av utvikling av virksomhetsstrategi - se eksempel fra Kriminalomsorgens arbeid.

  Verktøy

  En måte å identifisere og sortere drivkrefter på, er gjennom PESTEL-rammeverket. PESTEL er (engelsk) forkortelse for de seks store områdene for drivkrefter: politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og legale.

  Linker

  Kontakt

  Kristin Karlsrud Haugse

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 55 90 69