Hopp til hovedinnhold

Scenarioutviking

Prognoser eller framskrivninger kommer ofte til kort i turbulente tider. Med scenarioutvikling utvikles alternative bilder av hvordan fremtiden kan komme til å se ut. Det gjør oss bedre forberedt på fremtiden og ikke minst bedre i stand til å navigere dit vi ønsker. 

En person står foran presentasjon på skjerm, fire personer sitter ved bord.

  Scenarioutvikling

  Scenarioutvikling handler om å lage alternative kart over omgivelsene. Hvis du ikke har det, kan det hende du forbereder deg på en fremtid som ikke kommer og legger en planer for feil fremtid. 

  Mange peker på scenarioutvikling som en supplerende metode til tradisjonelle prognoser eller framskrivninger. Søkelys på hva som skjer i omgivelsene og utforske drivkrefter for endring, gir virksomheten mulighet til å se langt inn i fremtiden.

  Scenarioer er helhetlige, kvalitativt forskjellige fortellinger om fremtiden. De sier noe om hva som kan skje og viser mulighetsrommet. Det å jobbe med scenarier, kan være akkurat det offentlige virksomheter trenger for å kunne navigere i en usikker fremtid.

  Scenarioutvikling kan gjennomføres for en virksomhet, men kan være vel så nyttig å gjennomføre på tvers av virksomheter for å utforske et område som flere er opptatt av og hvor det kreves samarbeid på tvers.

  Slik gjør du scenarioutvikling

  Scenarioutvikling handler om å finne viktige drivkrefter som påvirker virksomheten eller området, og se for oss forskjellige retninger de kan utvikle seg. Ved å kombinere drivkreftene kan vi tegne opp alternative mulige fremtider, og planlegge ut fra disse. Dette er fasene i arbeidet:

  Forstå formålet

  • Identifisere hvem som er brukerne
  • Forstå behovet
  • Sett fokus og agenda for arbeidet
  • Sett tidshorisont – hvor langt frem et det riktig å se?
  • Etablere en arbeidsgruppe
  • Planlegge prosessen og mobilisere deltakere

  Analyse av drivkrefter

  • Gjennomføring av intervjuer
  • Dokumentstudier. Analyse av eksisterende rapporter og analyser
  • Analysere det strategiske landskapet
  • Beskrivelse av drivkrefter som har påvirkning på virksomheten/området vi utforsker

  Bygge scenarioene

  • Utforske drivkreftene. Hvilke er sikre og hvilke er usikre? Hva påvirker oss mest?
  • Utforske ekstreme utfall av drivkreftene. Hva kan komme til å skje?
  • Velg ut to usikre drivkrefter som kan danne rammeverk for fortellingene. De to drivkreftene må være uavhengige av hverandre, og kunne gi troverdige og utfordrende scenarioer. De må også kunne beskrive forhold som er relevante på det feltet scenarioene skal handle om.
  • For hvert scenario beskrives sluttilstanden og hendelser og milepæler som gjør at vi havner i dette scenarioet
  • Skriv ut fortellingene og gi dem minneverdige navn

  Bruk scenarioene

  • Test scenarioene etter kriterier for gode scenarioer. Er de troverdige, men samtidig utfordrende. Er de internt konsistente? Handler de om hva virksomheten er opptatt av?
  • Vurdere hva de strategiske implikasjonene er av scenarioene.
  • Koble scenarioene til utviklingsarbeid. Ta scenarioene i bruk!

  Dette er målet med metoden

  Scenarier hjelper oss til å se forbi det åpenbare: Hvordan vil endringer påvirker vårt samfunnsoppdrag? Hvordan kan vi tilpasse oss nye forhold? Hvordan kan vi jobbe sammen med andre for å styrke vår sektor eller vårt område?

  Det å utfordre antakelser og sannheter om hva, hvordan og hvorfor virksomheten(e) gjør som de gjør i dag, vil både sikre et mer langsiktig perspektiv i utviklingen av tjenester og gjøre organisasjonen(e) bedre i stand til å håndtere og ta innover seg utforutsette endringer i omgivelsene. Metoden kan også være med å sikre felles forståelse av fremtiden og nødvendige prioriteringer.

  Når passer det å bruke metoden?

  Turbulente tider krever ledere som vet hvordan å håndtere usikkerhet og som er i stand til å ta de riktige beslutninger i dag. Gjennom systematisk bruk av scenarier er det mulig å ligge i forkant.
  Metoden kan være en god start på politikkutvikling, strategiutvikling, innovasjonsprosesser og ulike former for utviklings- og endringsarbeid. Bruksområdene omfatter:

  • Sjekke eksisterende strategier og planer (stresstesting)
  • Kartlegge/revurdere tilgjengelige alternativer
  • Finne/utvikle nye muligheter
  • Støtte innovasjon og fornying av strategiske samtaler
  • Søke enighet og støtte for beslutninger

  Disse bør delta

  Scenarioutvikling skal ikke være et ekspertoppdrag. Det er viktig å koble sammen virksomhetens omfattende kunnskapsbase med kunnskap fra eksterne fagpersoner som kan utfordre eksisterende tenkning. Det er viktig å tenke gjennom hvordan vi kan sikre ulike perspektiver og synspunkter inn i prosessen i workshop, møter og intervjuer. Involvering av ledere og ansatte fra ulike deler av organisasjonen skaper aksept for veivalg og endringer.​

  Kontakt

  Kristin Karlsrud Haugse

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 55 90 69