Hopp til hovedinnhold

Slik jobber du med fremsyn

Det finnes mange metoder og fremgangsmåter når du skal jobbe med fremsyn. Her har vi samlet noen råd når du skal gå i gang med en fremsynsprosess i din virksomhet.

Tre personer i samtale

  Noen råd om hvordan komme i gang med fremsyn

  1. Start med brukeren. Ta utgangspunkt i hvem som skal få nytte av fremsynsarbeidet.
  2. Avklar hva som er formålet med fremsynsarbeidet.
  3. Skaff oversikt over hvordan fremsynsarbeidet henger sammen med andre prosesser og prosjekter.
  4. Vurder hvilke endringer eller beslutninger dere står overfor, og hvordan fremsyn kan støtte disse.
  5. Velg hvor langt frem dere trenger å se. Tidshorisonten trenger ikke være lang.

  Deretter starter dere med å planlegge fremsynsprosessen, og velger hvilke metoder dere vil bruke:

  Dere må bestemme hvem som skal ha hvilke roller og ansvar i prosessen, og hvordan dere vil involvere ledere og andre beslutningstakere underveis. Prosessen planlegges med tid, deltakere, workshops og møter og praktiske detaljer.

  Det kan også være nyttig å reflektere over kulturen til de involverte, og kompetanse og erfaring med fremsyn. Tenk gjennom om fremsynsprosessen skal gjennomføres i én organisasjon eller på tvers av organisasjoner. Det er også viktig å få avklart om dere kan kjøre prosessen med egne ressurser, eller har behov for å leie inn ekstern bistand.

  Hvordan lykkes?

  Våre erfaringer fra både eget og andres fremsynsarbeid har vist oss at det er noen faktorer som er avgjørende for å lykkes med prosessen:

  1. Støtte fra ledende beslutningstakere er helt nødvendig for å få effekt av fremsynsprosessen.
  2. God deltakelse og dialog er også avgjørende. Sett av tid og ressurser til mobilisering og invitasjon av deltakerne.
  3. Finn en balanse mellom å utfordre gjeldene tenkning og behov for troverdighet og forankring i dagens situasjon.
  4. Husk at resultatene av fremsyn er starten på en strategisk dialog - og ikke slutten på én.

  Kontakt

  Kristin Karlsrud Haugse

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 55 90 69