Hopp til hovedinnhold

Faglig arena for datadeling og informasjonsforvaltning

Denne arenaen gir en fast møteplass for å diskutere tema innenfor informasjonsforvaltning og deling og bruk av data.

  Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur, danner grunnmuren for bedre samhandling.

  Erfaringsdeling

  Det er etablert en fast digital møteplass, en faglig arena, for å kunne diskutere tema knyttet til informasjonsforvaltning og deling og bruk av data.

  Det er møter hver onsdag fra 9 til 11, og du finner agenda og nettadressen til møtene på digdir.no. Alle kan delta.

  Vi har også etablert et skriftlig, digitalt nettforum kalt Datalandsbyen, hvor du kan stille spørsmål og diskutere tema knyttet til deling og bruk av data.

  Les mer om rammeverket for informasjonsforvaltning.

  Du kan melde deg inn i Linkedin-gruppa Faglig Arena for Informasjonsforvaltning for å få innspill til tema, knyte kontakter, delta i diskusjoner og få oppdateringer om arbeidet.

  Presentasjoner fra møter

  Fra mars 2020 arrangeres alle faglige forum digitalt, og disse presentasjonene finner du i arrangementsoversikten.

  Kontakt

  Informasjonsforvaltning

  Oversikt over møter og tilhørende presentasjoner fra 2022

  12. januar:

  • Ny språklov og digitalisering – på norsk. v/ Marianne Aasgaard og Kristin Eide, Språkrådet

  • Hvordan skal vi dele forskningsdata? v/ Jan Magnus Aronsen, utvalgsleder, UiO/Oslo Universitetssykehus

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 12. januar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  19. januar:

  • Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF). v/ Per Hovde og Heidi Bergh-Hoff, HK-dir

  • Produktorientert informasjonsforvaltning i Skatteetaten. v/ Siri Granerød og Arne Asphjell, Skatteetaten

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 19. januar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  26. januar:

  • Ny arkivlov - kan vi glemme arkiv nå? v/ Trond Kråkenes og Rune Kjørlaug, DFØ
  • Arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. v/ Knut Aarhus, prosjektleder, Riksrevisjonen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 26. januar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  2. februar:

  • Om bruk av datakilder og utviklingen av nye tjenester. v/ Bjørn Spielder m.fl., Motkraft
  • Måling av gevinster og effekter ved viderebruk av data. v/ Karete Hvidsten og Øystein Åsnes, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 2. februar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  9. februar:

  • «Verdi og effekt av datadeling - kartlegging av måling av bruk og gevinster i dag». v/ Caroline Wang Gierløff og Glenn Widenhofer, Menon, og Oddrun Lyslo og Magnus Bjørnøy, A-2
  • «Innkreving som del av brukers økosystem» av Skatteetatens program Fremtidens innkreving. v/ Dagfinn F Bjørlo, Skatteetaten

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 9. februar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  16. februar:

  • «Fiks Digiorden». v/ Jens Riis, KS m.fl.
  • «Ny høring om fellesoffentlige begreper (toppontologi)». v/ Marianne Aasgaard, Språkrådet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 16. februar 2022 (digitalt møte) | Digdir

  2. mars:

  • «Oversikt over EU-regelverk om deling og bruk av data». v/ Astrid Solhaug, Digdir

  • «Topplederorganet Skate - hva det er, og hva det arbeider med». v/ Jan Sørgård, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 2. mars 2022 (digitalt møte) | Digdir

  9. mars:

  • Tverrfaglig utvikling av (sammenhengende) tjenester – fra et juridisk perspektiv. v/ Benedicte Olsen Sørli og Siri Eriksen, Digdir
  • Forprosjekt StandardLab: Standardisering for arkiv i en datadrevet forvaltning. v/ Øivind Kruse, arkivar, og Lars Vegard Bachmann, innovasjonsrådgiver, Arkivverket

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 9. mars 2022 (digitalt møte) | Digdir

  16. mars:

  • Utdanningsdirektoratets Høringssystem. v/ Mari Hidle Simonsen, Utdanningsdirektoratet
  • Digitalisering i Sjøfartsdirektoratet – automatisering av regelverk. v/ Wouter Kongshavn, Sjøfartsdirektoratet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 16. mars 2022 (digitalt møte) | Digdir

  23. mars:

  • microdata.no – datadeling med innebygd personvern v/ Svein Johansen og Rune Gløersen, SSB
  • Fra arbeidet med Felles datakatalog v/ Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 23. mars 2022 (digitalt møte) | Digdir

  30. mars:

  • Hvordan kriser har utviklet ID-porten v/ Stig Slaatto-Hornnes, Digdir
  • Nav sin løsning for å sjekke etterlevelse av regelverk i digitaliseringsprosjekter v/ Daniel Engehagen, Nav

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 30. mars 2022 (digitalt møte) | Digdir

  6. april:

  • Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. v/ Marthe Rosenvinge, Arkivverket og Stein Magne Os, Digdir
  • Deltager i sandkasse sett fra Tolletatens side. v/ Andrè Neergaard og Filip Hansen, Tolletaten

  20. april:

  • Lykkes vi med digital transformasjon? v/ Paul Chaffey

  27. april:

  • Tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter v/ Eva Karin Hildre Paulsen, Stavanger byarkiv
  • Oppdatert regelverk som følge av webdirektivet (WAD) v/ Tom Debu Nesvåg, Tilsynet for universell utforming av IKT

  4. mai:

  • Datainnbrudd – erfaringer fra Østre Toten kommune. v/ Ole Magnus Stensrud, Kommunedirektør, Østre Toten kommune
  • Sikkerhet i en usikker tid. v/ Roar Thon, Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 4. mai 2022 (digitalt møte) | Digdir

  11. mai:

  18. mai:

  • Om data.altinn.no. v/ Bjørn Langfors og Hanne Brun, Digdir

  25. mai:

  • Hvorfor gjenbruker ikke offentlige tjenester mer data? v/ Aleksander Øines, Norstella

  • Vanndata i norske vassdrag. v/ Frode Aagedal, daglig leder, Intoto AS

  8. juni:

  • Innbyggerkontakt: Smidig innovasjon og gjenbruk av informasjon med nasjonale felleskomponenter. v/ Thor Ellefsen, Tech lead, Knowit og Kristin Sørdal, produktansvarlig, KF
  • 2022 trends: Search and recommendation. Hvordan klarer Google å svare innen et sekund, med det “riktige” resultatet? Hvorfor ser forsiden til Netflix ut som den gjør, for meg? Hvordan bestemmer Spotify hva som er neste sang? v/ Kristian Aune, Yahoo

  15. juni:

  • Mye blir enklere når vi vet hva vi vet. Presentasjon v/ Arkivverket, Digdir, KUDAF, Skatteetaten og eHelse

  • Innlegg v/ NAV, Skatt, Arkivverket, Brreg, KUDAF og Tolletaten

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 15. juni 2022 (digitalt møte) | Digdir

  24. august:

  • NAV sin løsning for å sjekke etterlevelse av regelverk i digitaliseringsprosjekter – del 2. v/ Daniel Engehagen, NAV
  • Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter – en presentasjon av rapporten. v/ Leo Sande Gasnier fra Digdir presenterer

  7. september:

  • «StandardLab i Arkivverket: Behovsstyrt standardisering». v/ Lars Vegard Bachmann, innovasjonsrådgiver, Arkivverket
  • «Digital sårbarhet – Hvem har høy risiko for å falle utenfor?». v/ Marina Rybalka, SSB og Ragnar Brevik, Digdir

  14. september:

  • «Digdir-camp 2022: Prøve ut eGovernment på Peppol». v/ Steinar Henriksen, Digdir

  • «Datafabrikken: Datajegeren og juridisk veiviser for deling av data». v/ Hermon Meron Melles og Livar Bergheim, Datafabrikken

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 14. september 2022 (digitalt møte) | Digdir

  21. september:

  • «Årets Case for sommerstudentene ved Brønnøysundregistrene og Digdir». v/ Audhild Bang Rande, Forretningsutvikling Brønnøysundsregistrene

  • «Deling av offentlige data via BarentsWatch – Hva hindrer etatene i å dele mer data». v/ Gjermund Hartviksen, BarentsWatch

  12. oktober:

  • «Veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning» v/Runar Ugelstad, Digdir
  • «Kun én gang: hvordan kommer vi dit?» v/Joachim Fugleberg, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner dere her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 12. oktober 2022 (digitalt møte) | Digdir

  19. oktober:

  • «Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor» v/Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang
  • «Hvorfor prioriteres ikke gjenbruk av data i forvaltningen?» v/Aleksander Øines, NorStella

  26. oktober:

  • «Bærekraftsmåling av virksomheter» v/Ingvild Nistad, R8me AS
  • «Produktregisteret» v/Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet

  Presentasjonene fra møtet finner dere her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 26. oktober 2022 (digitalt møte) | Digdir

  Oversikt over møter og tilhørende presentasjoner fra 2021

  13. januar:

  • Utredning om aktiv tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon, Kluge Advokatfirma AS v/ Thomas Rieber-Mohn

  • ESAS og Justishub, Promis Navigate AS v/Kristin Halvorsen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 13. januar 2021 (digitalt møte) | Digdir

  27. januar:

  • Sveriges svar på data.norge.no: dataportal.se. DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. v/ Kristine Ulander og Mattias Ekhem

  • Bærekraftig digital utvikling av landbruket - eksempler på fellestjenester i det digitale økosystemet i norsk landbruk (samtykketjenester, klimakalkulator, bondens dashboard m.m.) v/Erland Kjesbu

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 27. januar 2021 (digitalt møte) | Digdir

  3. februar:

  • Hvorfor skal vi tenke datadrevet? v/ Hanne Larsen og Christian Mellbye - Sopra Steria

  • På vei fra prosjekt "Arkiv" til "Informasjonsforvaltning"- et reisebrev fra anskaffelsesområdet v/Anna Frantzen og Hilde Kjølset - divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 3. februar 2021 (digitalt møte) | Digdir

  10. februar:

  • Tverrfaglig regelverk- og systemutvikling. Digdir v/ Benedicte Sørli og NAV v/ Ane Heggelund

  • Om Kompensasjonsordningen. Brønnøysundregistrene v/ Marit H Torseth m.fl.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 10. februar 2021 (digitalt møte) | Digdir

  17. februar:

  • Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene. KS v/Mette Dørum og Skatteetaten v/ Bjørn Sletten

  • Samåpne - utvikling av konsept for samskaping av ideer med næringslivet ved bruk av åpne kommunale data og problemstillinger. Trondheim kommune v/ Ola Eirik Klingen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 17. februar 2021 (digitalt møte) | Digdir

  3. mars

  • Fra spørreundersøkelsen om Orden i eget hus - En kort gjennomgang av de foreløpige funnene. Digdir v/ Anne Karete Hvidsten og Nils Mehus

  • Om Nordic Smart Government samt tilhørende behov og muligheter (fellesløsninger/økosystem). Brønnøysundregistrene v/ Steinar Skagemo, Digdir v/ Rolf Jacobsen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 3. mars 2021 (digitalt møte) | Digdir

  10. mars:

  • Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet med flere tema: Innledning, Økosystemet Fellestjenester BYGG – oversikt og status, Hvordan tilrettelegge datagrunnlag for selvbetjening? Erfaringer fra Miljødirektoratet, Hvordan bidra til standardisert praksis?, Om Nasjonale sjekklister for byggesak, Hvordan samhandler DiBK med markedet?, Fremtiden er i 3D – om etablering av byggesaksBIM. v/ Kari Befring Bjørnstad, Olaug Hana Nesheim, Pål Theodorsen, Hilde Grevskott Larsen, Oddvin Farestveit

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 10. mars 2021 (digitalt møte) | Digdir

  24. mars:

  • Deling og bruk av data i bærekraftsarbeidet – muligheter og utfordringer, samt kort om taksonomien. v/ Geir Graff, Asker kommune og Sindre Rovde, Ålesund kommune

  • Nytt fra arbeidet med Felles datakatalog. v/ Digitaliseringsdirektoratet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 24. mars 2021 (digitalt møte) | Digdir

  7. april:

  • Hvordan bli litt mer A4 – standardisering av samarbeidsavtaler om datadeling. Skatteetaten v/ Kristin Lyng og Martin Smidt Sagstuen

  • Datakonsument og dataeier må forstå hverandre – nødvendigheten av community-funksjonalitet i Felles datakatalog. Digitaliseringsdirektoratet v/ Øystein Åsnes m.fl

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 7. april 2021 (digitalt møte) | Digdir

  14. april:

  • Dataforvaltning og-deling i kommunene. Agenda Kaupang v/ Kristin Brænden og Gjermund Lanestedt

  • Om forskriftsarbeid for vegdata og trafikkinformasjon. Statens vegvesen v/ Jacob Trondsen og Ivar Christiansen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 14. april 2021 (digitalt møte) | Digdir

  21. april:

  • Data.gouv.fr - Den franske åpne dataplattformen. Etalab v/ Mario Restucca

  • Seriøst? Hvordan henger seriøsitetsrammeverket og eBevis sammen?
   Marie Egenæs (Skatteetaten) og Hilde Kjølset (Anskaffelsesdivisjonen i DFØ) forklarer hva seriøsitetsrammeverket er, hvilke utfordringer eBevis prosjektet møtte på, og hvordan rammeverket kan forenkle fremtidig deling av seriøsitetsinformasjon

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 21. april 2021 (digitalt møte) | Digdir

  28. april:

  • Ontologier for systematisering av bærekraftig utvikling.

   Ved å bruke SSBs taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene har et bachelorprosjekt ved NTNU, i samarbeid med Trondheim kommune, utarbeidet en ny måte å fremstille sammenhenger mellom bærekraftsmål for kommunen. Vi får en intro til bachelorprosjektet og ontologier samt en live demo av utviklet prototype

   Fra Trondheim kommune: Leendert Wienhofen. Fra NTNU: Andreas Winther Moen, Haakon Gunnarsli, Benedicte Helen Myrvoll, Erik Mjaaland Skår, Per Solibakke, Vemund Eggemoen og Øyvind Schjerven

  • Regjeringens ferske melding til Stortinget om data som ressurs - datadrevet økonomi og innovasjon (Meld. St. 22 (2020 - 2021) inneholder regjeringens politikk for hvordan Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling.

  5. mai:

  • Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech - erfaringer fra prosjekt om deling av data etter Hvitvaskingsloven. Finanstilsynet v/ Vidar Nordtømme

  • "Schremt av Schrems II? - Jakten på det juridiske handlingsrommet etter EU-dommen". Digitaliseringsdirektoratet v/ Jens Osberg

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 5. mai 2021 (digitalt møte) | Digdir

  12. mai:

  • Bevarings- og kassasjonsplan for Brønnøysundregistrenes registerforvaltning – og koblingen til informasjonsforvaltningsområdet og "Orden i eget hus". v/ Martin Bould – for tiden medarbeider ved Brønnøysundregistrene, men med lang fartstid innen arkivering og dokumentasjonsarbeid

  • Measure2Motivate - Et informasjonsforvaltningsprosjekt i Equinor som skapte engasjement og etablerte datakultur basert på tillit og felles forståelse av verdien av data. v/ Sophus Aarnæs, Asker kommune og Tore Hoff, Equinor

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 12. mai 2021 (digitalt møte) | Digdir

  19. mai:

  • Om aksjebok på blokkjede. v/ Stein Bjørnstad, Symfoni solutions - i samarbeid med Brønnøysundregistrene

  • Deling av digital strukturert informasjon mellom aktører i nødmeldetjenesten. v/ Mari Einen Sævik, Kripos og Anne Mari Nordvik, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 19. mai 2021 (digitalt møte) | Digdir

  2. juni:

  • Deling av data og informasjonsforvaltning. Digitaliseringsdirektoratet v/ Tone Hagberg Olsen

  • Nasjonal verktøykasse for deling av data. Digitaliseringsdirektoratet v/ Helle Astrid Stedøy

  • Datafabrikken + tid til spørsmål, innspill og diskusjon rundt temaene. Digitaliseringsdirektoratet v/Kyrre Nordhagen

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 2. juni 2021 (digitalt møte) | Digdir

  9. juni:

  • OECD presenterer rapporten om Rules as Code (RaC). OECD/OPSI v/ James Mohun and Jamie Berryhill
  • Om digitalisering av miljøloven i Nederland - "Rules as Code" i praksis. Miljødepratementet i Nederland v/ Vincent van Dijk

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 9. juni 2021 (digitalt møte) | Digdir

  16. juni:

  • Fremtidens miljødata - en konseptvalgsutredning for økt tilgjengeliggjøring av miljødata. ved Ingunn M. Limstrand, Seksjonsleder i miljødata og geoinformasjon, Miljødirektoratet

  • Litt om Tjeneste- og hendelseskatalog». «Lansering av nettforumet Datalandsbyen - et samarbeid mellom FDK, Datafabrikken og Statens vegvesen". ved Stig Dørmænen, Christiane Fröhlich m.fl, Digitaliseringsdirektoratet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 16. juni 2021 (digitalt møte) | Digdir

  25. august:

  • Informasjonsforvaltning er ikke et mål i seg selv - Lånekassens rammeverk for informasjonsforvaltning". Lånekassen v/ Gustav Aagesen, leder data og informasjonsforvaltning (CDO).

  • Oslo Origo - Reisen til dataplattformen". Oslo origo v/ Ximena A. Støen - produktområdeleder datadeling og gjenbruk og Fredrik Vraalsen - Tech Lead for dataplattformen.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 25. august 2021 (digitalt møte) | Digdir

  1. september:

  • Digital assistent. Digdir v/ Dirk Lammering
  • Sommerstudentene viser frem arbeidet med årets case – foreldrepenger, digital assistent mm. v/ Studenter fra Digdirs sommercamp

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 01. september 2021 (digitalt møte) | Digdir

  8. september:

  • "Veien til en samhandlingsløsning – Historien om MSIS labdatabase». v/Kristine Brodahl og Nina Aasand, FHI
  • «Open science i transportforskningen – Framtidige virkninger». v/ Anja Fleten Nielsen, Transportøkonomisk institutt

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 08. september 2021 (digitalt møte) | Digdir

  15. september:

  • Tilda - samordnet tilsyn. Brønnøysundregistrene v/ Marit Holm Torseth
  • BarentsWatch – erfaringer med tjenesteutvikling og deling av offentlige data. v/ Alf M Sollund

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 15. september 2021 (digitalt møte) | Digdir

  22. september:

  • «en_DATA_tur med ENTUR». v/ Christel Borge, administrerende direktør i ENTUR
  • «Erfaringer fra arbeidet med Oppgjør etter dødsfall». v/ Kristoffer Vangsnes Pedersen, prosjektleder Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 22. september 2021 (digitalt møte) | Digdir

  6. oktober:

  • "Datamodellering og Altinn 3". v/ Lars Vegard Bachmann, Digdir.
  • Erfaringer fra regelverksutviklingen for deling og behandling av opplysninger i a-krimsamarbeidet. v/ Hanne Kristiansen, Arbeidstilsynet.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 6. oktober 2021 (digitalt møte) | Digdir

  13. oktober:

  • Digitale økosystem. v/ Helle Stedøy og Stig Dørmænen, Digitaliseringsdirektoratet.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 13. oktober 2021 (digitalt møte) | Digdir

  20. oktober:

  • «Distribuert datadeling med ny eIDAS-forordning - erfaringer med utprøving av self-sovereign identites (SSI) i ID-porten». v/ Jørgen Binningsbø og Hallvard Bjordalsbakke, Digdir.

  • «Digital Transformasjon i kommunal sektor – Fremgangsmåter og erkjennelser». v/ Fredrik Øvergård, Fosen IKT.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 20. oktober 2021 (digitalt møte) | Digdir

  3. november:

  • «An investment Perspective on data quality in data usage». (Verdien av god datakvalitet. Funn fra Masteroppgave). v/ Kristin Otter Rønnevig og Espen Hjelmeland

  • Årets erfaringsrapport "Jakt på fornyelse!". v/ Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 3. november 2021 (digitalt møte) | Digdir

  10. november:

  • Ny veileder for Orden i eget hus. v/Anne Karete Hvidsten, Digdir

  • Nytt fra Datafabrikken. Digdir v/Øystein Åsnes, Digdir

  • Helhetlig informasjonsforvaltning i Tolletaten. v/ André Neergaard, leder og Filip Hansen, informasjonsarkitekt, Tolletaten Seksjon for informasjonsforvaltning

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 10. november 2021 (digitalt møte) | Digdir

  17. november:

  • «Brønnøysundregistrenes veikart for informasjonsforvaltning. Status på arbeidet hittil og planer framover». v/ Marit Holm Torseth, Brønnøysundregistrene
  • «Hvordan DAMA Norge kan bidra med kompetanse på Informasjonsforvaltning». v/ Maria C. Nørgaard og Karl-Christian Thomle, DAMA Norge (Dataforeningen)

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 17. november 2021 (digitalt møte) | Digdir

  24. november:

  • Informasjonsmodeller – hvorfor?, Introduksjon til informasjonsmodeller, Arbeidsgruppen og leveranse. v/ Tore Helland, Digdir og Jenny Linnerud, SSB
  • Leveranser høsten 2021, med invitasjon til kommentering. Modelleringsprinsipper, Felles modelleringsregler, Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelse (XKOS-AP-NO), Hvordan du kommenterer. v/ Jenny Linnerud, SSB, og Jim Yang og Tore Helland, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 24. november 2021 (digitalt møte) | Digdir

  1. desember:

  • «Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter». v/ Leo Sande Gasnier, Digdir
  • «Sentralisert eller desentralisert lagring og forvaltning av data? Noen funn fra screening av internasjonalt arkitekturarbeid». v/ Erik Hagen, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 24. november 2021 (digitalt møte) | Digdir

  8. desember:

  • Livshendelsene – behovet for å se hendelser, tjenester og data i sammenheng, Brreg og Digdir
  • Innkreving som del av brukers økosystem, Skatteetatens program Fremtidens innkreving
  • Erfaringer fra Pilot/høsteløsning, KF.
  • CPSV-AP-NO - Hva og hvorfor. Høringsprosess, v/ Jim Yang, Digdir

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 8. desember 2021 (digitalt møte) | Digdir

  15. desember:

  • Mot et paradigmeskifte i digitaliseringen - fra GUI til API? v/ Arild Haraldsen
  • Årskavalkade med litt oppsummering og hederlige omtaler. v/ Digdir med flere

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - informasjonsforvaltning 15. desember 2021 (digitalt møte) | Digdir

  Oversikt over møter og tilhørande presentasjoner fra 2020

  26. august:

  • «Statlige tilsyn samarbeider om deling av data». Arbeidstilsynet v/ Bernt Skjemstad
  • «Om arbeidet med Akson». Direktoratet for e-helse.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  2. september:

  • «Handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi». Digitaliseringsdirektoratet v/ Arvid Thuestad.
  • «Navs erfaringer med utvikling av koronaløsninger». NAV v/ Petter Hafskjold.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  16. september.

  • «NAVs tekniske retning». NAV/ v Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen.
  • «Veileder for avlevering av språkdata til språkteknologi». Språkrådet v/ Kristin Eide.

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  30. september:

  • Temamøte: «Digitale plattformer for deling av offentlige data».

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  7. oktober:

  • “Ireland’s Open Data Success Story, Challenges and Next Steps”. v/ Pierre Baviera and Fergal Marrinan
  • “Information sharing in public sector”. Gartner v/ Arthur Mickoleit

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  14. oktober:

  • «En presentasjon av SamÅpne». Trondheim kommune v/ Ola-Eirik Klingen
  • «Om metadatakvalitet m.m. i Felles datakatalog». Digitaliseringsdirektoratet.

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  21. oktober:

  • «Om pilot for Innebygget arkiv». Arkivverket v/ Marthe Rosenvinge og Nav v/ Håkon Jendal
  • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - en orientering». Digdir v/ Tone Bringedal, og Astrid Solhaug, Lånekassen v/ Liv B Simonsen
  • «Om Protokolldelen av Felles datakatalog». Digdir v/ Roger Stenbakk Olsen

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  28. oktober:

  • «Hvorfor fellesbegreper?». Språkrådet ved Marianne Aasgaard
  • «Behov knyttet til rammeverk, orden i eget hus og FDK». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord og Jim Yang
  • «Begrepskatalog i Bergen – Erfaringer med tanke på verktøy, metode og samhandling». Bergen kommune v/ Tom Svellingen
  • «Studentprosjekt på samordnet åpning av kommunale data» SamÅpne studentgruppe v/ Erlend Stav m.fl
  • «Erfaringer fra etablering av fellesmodeller» FINT-prosjektet v/ Frode Sjovatsen

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  4. november:

  • «Innledning + Tillit som forutsetning for et velfungerende økosystem». Arkivverket v/ Espen Sjøvoll
  • «Orden i eget hus, hvor går vi nå?». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord
  • «FAIRness og metadata i helsedatakilder (helseregistre) og Felles datakatalog». eHelse v/ Truls Korsgaard, Digdir v/ Espen Slotvik
  • «Konklusjoner fra POC med Felles datakatalog». Arkivverket v/ Petr Vasilev
  • «Hvordan tenkte NAV på dokumentasjon da vi utviklet foreldrepengeløsningen?». NAV v/ Håkon Jendal

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  11. november:

  Tema for møtet: Viktigheten av godt dokumenterte datakilder for begreps- og modellharmonisering

  • «Enhetsregisteret». Brønnøysundregistrene.
  • «Folkeregisteret» Skattedirektoratet.
  • «Matrikkelen». Kartverket.
  • «Aa-registeret». NAV.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  18. november

  • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - Veileder om roller og ansvar ved deling av opplysninger». Digitaliseringsdirektoratet v/Liv Bergliot Simonsen.
  • «Datafabrikken». Digitaliseringsdirektoratet v/ Nils Mehus og Tone Hagberg Olsen. DigitalNorway v/Trond Moengen og Helge Dahl-Jørgensen25. november:
  • «Sandkassen». Datatilsynet v/ Kari Laumann
  • «Om brukerhistorier og behovet for en tjeneste- og hendelseskatalog». Digitaliseringsdirektoratet v/ Felles datakatalog

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  2. desember:

  • «Aktiviteter i prosjekt Deling av data». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tone Hagberg Olsen
  • «Den nye generasjonen e-Identiteter». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tor Alvik

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  9. desember:

  • «Forskning og innovasjon ved bruk av syntetiske data». Helse Vest v/ Ingerid Rødset og Synnøve Olset
  • «Om åpen kildekode og samkoding». v/ Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet
  • - Hvilken rolle spiller informasjonsforvaltning for å nå målet om "En digital offentlig sektor"? Brønnøysundregistrene v/ Steinar Skagemo

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir