Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 09. mars kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:05 Tverrfaglig utvikling av (sammenhengende) tjenester – fra et juridisk perspektiv

Benedicte Olsen Sørli og Siri Eriksen fra Digdir presenterer

10:00 Forprosjekt StandardLab: Standardisering for arkiv i en datadrevet forvaltning

Arkivverket har besluttet at Noark-standarden for håndtering av arkiv- og journalføringspliktige dokumenter ikke skal videreutvikles. Den skal erstattes av et mer dynamisk og involverende standardarbeid. Men hva bør arkiv være i en moderne, datadrevet forvaltning? Hva kjennetegner et dynamisk og involverende standardarbeid? Og hvordan kan dette passe inn i det som ellers skjer i informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen?

Presentatører fra Arkivverket: Øivind Kruse, arkivar, og Lars Vegard Bachmann, innovasjonsrådgiver

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne til Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholder eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspillene videre:
Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35