Rammeverk for informasjonsforvaltning

Rammeverket skal gi føringer, støtte og verktøy i arbeidet med orden i eget hus og etableringen av «kun én gang» som førende prinsipp.

Hvem er rammeverket til for?

Rammeverkets målgruppe er alle offentlige virksomheter, både store og små, statlige og kommunale. Vi tenker at det er de som primært har et strategisk og operativt ansvar for informasjonsforvaltningen i virksomheten som vil ha mest nytte av rammeverket. Det kan f.eks være arkitekter fra både fag- og IT-siden.

Hvorfor har vi et slikt rammeverk?

Rammeverkets visjon er at det skal gi tilstrekkelige føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data, også maskinelt. Rammeverket utvikles kontinuerlig ut fra virksomhetenes behov.

Felles informasjonsmodeller - prinsipper og føringer

Kontakt

Informasjonsforvaltning