Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 08. desember kl. 09:00–11:00, 2021
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda for møtet:

09:05 - Livshendelsene – behovet for å se hendelser, tjenester og data i sammenheng, Brreg og Digdir

Innkreving som del av brukers økosystem, Skatteetatens program Fremtidens innkreving

Erfaringer fra Pilot/høsteløsning, KF.

10:00 - CPSV-AP-NO - Hva og hvorfor. Høringsprosess

Digdir v/ Jim Yang

Du kan se CPSV-AP-NO her: https://informasjonsforvaltning.github.io/cpsv-ap-no/

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Presentasjon: Innkreving som del av brukers økosystem, Skatteetatens program Fremtidens innkreving

Presentasjon: CPSV-AP-NO - Hva og hvorfor. Høringsprosess. v/ Jim Yang (Digdir).