Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 26. oktober kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Faglig arena for informasjonsforvaltning er en fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møter der vi legger opp til at deltagerene kan stille spørsmål, dele historier og erfaringer. Møtene er åpne for alle.

Program

09:00 «Bærekraftsmåling av virksomheter»

Bærekraft kan virke komplekst eller uhåndterlig for mange. R8me har utviklet et verktøy som bruker eksisterende data og dokumentasjon i bærekraftmålinger.

Når virksomheter bytter ut prosatekst med et forhåndsdefinert indikatorsett, blir målingene også sammenlignbare på tvers av virksomheter.

Presentert av Ingvild Nistad, grunnlegger av R8me AS

10:00 «Produktregisteret»

Data fra Produktregisteret er aktuelle for flere typer brukere og i ulike sammenhenger. I dette innlegget får vi høre litt mer om registeret, tilgangen til og delingen av data, samt forholdet til en del andre aktører

Seksjonsleder Mathieu Veulemans fra Miljødirektoratet presenterer

Et opptak av møtet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne i ettertid.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholder eller forslag til tema for Faglig arena, så tar vi med oss innspillene videre: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Vel møtt!

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26

Presentasjon knyttet til innlegget om Bærekraftsmåling av virksomheter