Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 26. januar kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09.00 Ny arkivlov - kan vi glemme arkiv nå?

Digitalisering og digital transformasjon endrer hvordan offentlig sektor utfører sine oppgaver og leverer sine tjenester. Arkivfeltet får dette dobbelt opp - det skal både endre seg selv, men også henge med på hvordan andre endrer innholdet som de skal arkivere. Dette var litt av bakteppet når Arkivlovutvalget leverte sin NOU 2019:9 - fra kalveskinn til datasjø. Der forsøkte man å sette søkelys på at orden i eget hus, kontroll på persondata (gjennom å etterleve GDPR) og tilgang til kildekode for fagsystemer er gode måter å modernisere måten arkiv blir skapt på. Dette er litt forenklet omtalt som innebygd arkiv.

Kulturdepartementet har i praksis skrotet store deler av tankegodset i NOU'en og laget sitt eget utkast som de har gjennomført en høring på. Hva blir konsekvensen for oss som jobber med transformasjon av offentlig sektor? Kan vi nå leve videre i en tilstand av digital demens og glemme arkiv?

Parallelt med lovprosessen har DFØ skrevet en rapport levert til Finansdepartementet som grunnlag for å vurdere om økt samordning og digitalisering av arkivfunksjonen kan gjøre denne mer effektiv. Vi går gjennom vår forståelse av utfordringsbilde, funn og anbefalinger i rapporten, samt hvordan god dokumentasjonsforvaltning er og blir viktig for offentlige anskaffelser.

DFØ V/ Trond Kråkenes og Rune Kjørlaug

10:00 Arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Prosjektleder Knut Aarhus fra Riksrevisjonen presenterer fra oppfølgingen av den tidligere undersøkelsen og rapporten som nylig ble levert.

Se: Manglende åpenhet svekker tilliten til staten. (riksrevisjonen.no)

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Kan vi glemme arkiv nå? Presentasjon fra DFØ