Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 15. juni kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Teama ved det siste møte før sommaren:
Mye blir enklere når vi vet hva vi vet

09:00 Arkivverket presenterer sammen med Digdir, KUDAF, Skatteetaten og eHelse

10:00 Innlegg fra NAV, Skatt, Arkivverket, Brreg, KUDAF og Tolletaten

Vi dokumenterer data og informasjon innenfor arkiv, informasjonssikkerhet, GDPR, forretnings- og tjenesteutvikling, datadeling, saksystem og prosess for å nevne noe. Felles for alle disse aktivitetene, som tradisjonelt er organisatorisk adskilt i virksomhetene, er at de trenger å beskrive dataene som virksomhetene bruker og produserer i sine forvaltningsoppgaver. Kan man tenke seg en felles metodikk for å holde orden i eget hus på tvers av alle disse oppgaveområdene? En utvikling med stadig nye krav til dokumentering (f.eks GDPR) gjør at virksomhetene gradvis vil bruke mer og mer ressurser på denne type aktiviteter så lenge vi velger å holde disse prosessene adskilt.

Arkivverket ser denne utfordringen når de ser på fremtidens arkivprosess og utvikling av standardisering på arkivområdet. Kan for eksempel viktige deler av arkivarbeidet inngå som en naturlig del av en helhetlig «orden i eget hus» dokumentering? Disse tankene har i lengre tid blitt diskutert på et uformelt nivå innenfor flere sentrale virksomheter som har bidratt til utviklingen av et felles rammeverk for informasjonsforvaltning.

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35