Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 17. november kl. 09:00–11:00, 2021
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda for møtet:

09:00 «Brønnøysundregistrenes veikart for informasjonsforvaltning. Status på arbeidet hittil og planer framover». Brønnøysundregistrene v/ Marit Holm Torseth

10:00 «Hvordan DAMA Norge kan bidra med kompetanse på Informasjonsforvaltning». DAMA Norge (Dataforeningen) v/ Maria C. Nørgaard og Karl-Christian Thomle

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

«Brønnøysundregistrenes veikart for informasjonsforvaltning. Status på arbeidet hittil og planer framover». Brønnøysundregistrene v/ Marit Holm Torseth

«Hvordan DAMA Norge kan bidra med kompetanse på Informasjonsforvaltning». DAMA Norge (Dataforeningen) v/ Maria C. Nørgaard og Karl-Christian Thomle