Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 30. september kl. 09:00–11:00, 2020
Sted:
Digitalt

Faglig arena kan ikke arrangeres slik vi pleier med fysisk oppmøte. Alternativet er derfor digitalt møte. Lenke til møtet publiseres nederst, etter programbeskrivelsen.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet og Digitaliseringsdirektoratet inviterer til et nytt møte for informasjonsforvaltning. Denne gangen med temaet "Digitale plattformer for deling av offentlige data". Bakgrunnen for valgt tema er blant annet arbeidet med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, og EUs reviderte direktiv om åpne data og gjenbruk av data i offentlig sektor.

Agendaen er tettpakket med spennende innlegg og vi håper på god diskusjon i slutten av programmet.

Program:

09:00 Innledning v/ Kommunal - og moderniseringsdepartementet
09:05 Digital Norway - Næringslivets behov for tilgang til data v/ Liv Dingsør og Helge Dahl-Jørgensen
09:15 OsloMet - Data Driven Entrepreneurship og behovet for funksjonelle råvaremarkeder v/ Morten Irgens
09:25 Oljedirektoratet - Diskos - en digital suksesshistorie v/ Elin Aabø
09:40 Statens vegvesen - Nasjonal vegdatabase v/ Espen Sveen
09:55 Norsk helsenett - Helseanalyseplattformen v/ Bjørn Holstad
10:10 Nasjonalbiblioteket - Språkbanken- en nasjonal infrastruktur for språkteknologi v/Jon Arild Olsen og Per Erik Solberg
10:25 Felles diskusjon:

  • Hva skal til for å skape verdi med offentlige data i næringslivet.
  • Hva kan offentlig sektor gjøre bedre eller annerledes?
  • Hva skal til - Hvilke incentiver er nødvendig fremover for at offentlige virksomheter skal kunne bli en enda bedre datatilbyder?
  • Hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide bedre om det å skape verdi med data.

10:55 Avslutning.

Det blir mulighet til å stille noen korte spørsmål etter hvert innlegg.

Vel møtt!

Lenke til digitalt møte i Teams finner du her.

Presentasjon fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet

Presentasjon fra Digital Norway: "Næringslivets behov fra tilgang til data".

Presentasjon fra Nasjonalbiblioteket: "Språkbanken- en nasjonal infrastruktur for språkteknologi".

Presentasjon fra Statens vegvesen: "Nasjonal vegdatabase".