Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 24. november kl. 09:00–11:00, 2021
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda for møtet:

Kl. 09.05:

  • Informasjonsmodeller – hvorfor?
  • Introduksjon til informasjonsmodeller
  • Arbeidsgruppen og leveranse

Digdir v/ Tore Helland, Ssb v/ Jenny Linnerud

Kl. 10.05:

Leveranser høsten 2021, med invitasjon til kommentering.

  • Modelleringsprinsipper
  • Felles modelleringsregler
  • Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelse (XKOS-AP-NO)
  • Hvordan du kommenterer

Ssb v/ Jenny Linnerud, Digdir v/ Jim Yang og Tore Helland

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Spesifikajson for klassfikasjonsbeskrivelser

Innføring i informasjonsmodell