Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 20. oktober kl. 09:00–11:00, 2021
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Distribuert datadeling med ny eIDAS-forordning - erfaringer med utprøving av self-sovereign identites (SSI) i ID-porten», ved Jørgen Binningsbø og Hallvard Bjordalsbakke, Digdir.

10:00 «Digital Transformasjon i kommunal sektor – Fremgangsmåter og erkjennelser», ved Fredrik Øvergård, Fosen IKT.

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Digital transformasjon i kommunal sektor v/ Fredrik Øvergård, Fosen IKT.

Distribuert datadeling med ny eIDAS-forordning  - erfaringer med utprøving av self-sovereign identites (SSI) i ID-porten, ved Jørgen Binningsbø og Hallvard Bjordalsbakke, Digdir.