Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 02. mars kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:05 «Oversikt over EU-regelverk om deling og bruk av data»

Mye av regelverket som regulerer deling og bruk av data og digitalisering for øvrig kommer fra EU. Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digidir ved seniorrådgiver Astrid Solhaug gir en oversikt over relevante regelverk som er på vei fra EU og som vil bli del av norsk rett.

10:00 «Topplederorganet Skate - hva det er, og hva det arbeider med»

Digdir ved Jan Sørgård, Fagdirektør Digital strategi og samhandling

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne til Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholder eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspillene videre:

Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35