Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 12. oktober kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning»

En presentasjon av utkastet til veileder som kommer på høring i løpet av kort tid
Runar Ugelstad fra Digdir presenterer


10:00 «Kun én gang: hvordan kommer vi dit?»

En arbeidsgruppe med deltakere fra Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, NAV, Skatteetaten og Digdir har jobbet med kun én gang med et top-down perspektiv og med utgangspunkt i felleskomponentene. Arbeidsgruppen skal presentere en anbefaling til Skate i oktober og kommer til faglig arena for å presentere funn og anbefalte tiltak.
Joachim Fugleberg fra Digdir presenterer

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26

Presentasjon knyttet til innlegget om Kun én gang - hvordan kommer vi dit?