Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 01. desember kl. 09:00–11:00, 2021
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda for møtet:

09:00 «Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter». v/ Leo Sande Gasnier, Digdir

10:00 «Sentralisert eller desentralisert lagring og forvaltning av data? Noen funn fra screening av internasjonalt arkitekturarbeid». v/ Erik Hagen, Digdir

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Presentasjon: Sentralisert eller desentralisert lagring og forvaltning av data.