Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 09. juni kl. 09:00–11:00, 2021
Sted:
Digitalt

I faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data 9. juni får Digdir besøk av OECD/OPSI ved James Mohun og Jamie Berryhill og det nederlandske miljødepartementet ved Vincent van Dijk. De vil snakke om konseptet «rules as code» og hvordan regelverksutvikling og definisjon av preskriptive regler som kjørbar kode kan skje parallelt. OECD/OPSI presenterer konseptet «rules as code» mer generelt og si noe om trender og praksiser de har fanget opp globalt. Deretter vil vi få et konkret eksempel fra Nederland som viser hvordan de brukte denne tilnærmingen i praksis da de laget sin nye miljølov som omfatter over 400 offentlige virksomheter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

In a weekly forum for information management and data sharing on 9th June, the Norwegian Digitalisation Agency ("Digitaliseringsdirektoratet”) will be visited by the OECD/OPSI by James Mohun and Jamie Berryhill and the Dutch Ministry of the Environment by Vincent van Dijk. They will talk about the concept "rules as code" and how regulatory development and definition of prescriptive rules as executable code can be developed in parallel.
Then we will get a concrete example from the Netherlands from 10.00 - 11.00 which shows how they used this approach in practice when making their new environmental law which includes over 400 public bodies at national, regional and municipal level.

The meeting is open to all interested parties and will be held in English. There will be time for questions and discussion after each of the two presentations.

Agenda for møtet/ agenda for the meeting:

09:05 OECD presenterer rapporten om Rules as Code (RaC). OECD/OPSI v/ James Mohun and Jamie Berryhill

10:00 Om digitalisering av miljøloven i Nederland - "Rules as Code" i praksis. Miljødepratementet i Nederland v/ Vincent van Dijk

NB: Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak

Presentasjon fra OECD/OPSI  v/ James Mohun and Jamie Berryhill

Presentasjon: "Digitalisering av miljøloven i Nederland - "Rules as Code" i praksis". Miljødepratementet i Nederland v/ Vincent van Dijk