Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 03. november kl. 09:00–11:00, 2021
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

9:05 - Kristin Otter Rønnevig og Espen Hjelmeland: “An investment Perspective on data quality in data usage”. (Verdien av god datakvalitet. Funn fra Masteroppgave)

10:00 - Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet presenterer årets erfaringsrapport "Jakt på fornyelse!"

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35