Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 10. november kl. 09:00–11:00, 2021
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda for møtet:

09:05 Ny veileder for Orden i eget hus, Digdir v/Anne Karete Hvidsten. Nytt fra Datafabrikken, Digdir v/Øystein Åsnes

10:00 Helhetlig informasjonsforvaltning i Tolletaten. Tolletaten Seksjon for informasjonsforvaltning v/ André Neergaard, leder og Filip Hansen, informasjonsarkitekt

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Ny veileder for Orden i eget hus, Digdir v/Anne Karete Hvidsten

Helhetlig informasjonsforvaltning i Tolletaten. Tolletaten Seksjon for informasjonsforvaltning v/ André Neergaard, leder og Filip Hansen, informasjonsarkitekt