Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 12. januar kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda
Kl. 09:05 Ny språklov og digitalisering – på norsk

Den nye språkloven presiserer krav til språk i offentlige virksomheter, også i digital kommunikasjon. Marianne Aasgaard og Kristin Eide i Språkrådet ser på hva den nye loven har å si for digitale løsninger i offentlig sektor og peker på noen enkle grep virksomheter kan ta for å etterleve kravene samtidig som de høster gevinstene av det begrepsarbeidet de uansett må gjøre.

Kl. 10:00 Hvordan skal vi dele forskningsdata?

Utvalgsleder Jan Magnus Aronsen, UiO/Oslo Universitetssykehus, vil presentere utvalgsarbeidet som resulterte i rapporten "Hvordan skal vi dele forskningsdata? Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring".

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35

Presentasjon: Ny språklov og digitalisering – på norsk